Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad
V kritický deň, kedy došlo na pracovisku stavby ku vzniku pracovného úrazu, vykonával zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) a živnostník AB práce na stavbe domu. V ranných hodinách ich na prácu zadelil stavbyvedúci SV, ktorý pridelil na prácu na strope štvrtého nadzemného podlažia dvoch murárov a dvoch pomocníkov, všetci boli zamestnancami spoločnosti. Murári mali na pracovisku murovať štítové steny, pomocníci mali podávať tehly, maltu a iný potrebný materiál. Počas pracovnej zmeny, v čase kedy bol stavbyvedúci na strope štvrtého podlažia, spozoroval, že krycia plachta na rohu stavby veje v úrovni betónovej plochy, že nie je spustená popri obvodovom murive smerom dole. Dal poškodenému príkaz, aby vejúcu plachtu zaťažil cez jestvujúce oká (plastové fľaše s vodou, nastrihaná oceľová rohož) a spustil ju popri obvodovej stene smerom dole.
Murár AB išiel k odoberacej drevenej plošine stavebného výťahu s tým, aby mu dole zapli predlžovací elektrický kábel na odrezanie oceľového prútu. Prišiel k pravej strane plošiny, kde bolo aj ochranné zábradlie, oprel sa oň a videl, ako oproti nemu prichádza od ľavého rohu stavby po betónovej ploche poškodený. V mieste jeho pohybu bola na podlahe položená a čiastočne zaťažená krycia plachta. S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.