Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") vykonával v spoločnosti AB zámočnícke a zváračské práce na základe dohody o vykonaní práce. V kritický deň po poučení majstrom mala pracovná skupina: PA - vedúci skupiny, PM - obsluha zdvíhacieho zariadenia, poškodený a GD - pomocný robotník, namontovať - privariť časť sacieho potrubia sekundárneho vzduchového ventilátora kotla PK 4s - ľavú stranu na existujúcu časť potrubia na miesto uloženia cca vo výške 6 m. Na prácu bol vypracovaný technologický postup, s ktorým boli všetci zúčastnení poučení. Poškodený mal na spodnú časť potrubia privariť pomocné oko, ktoré malo slúžiť na prísun a nakláňanie častí potrubia k existujúcemu potrubiu. Potrubie zavesené na štvorháku pomocou zdvíhacieho zariadenia typu Manitou sa zdvihlo a pomocou reťazového zdviháka, ktorého hák bol upevnený na navarené pomocné oko, sa začalo nakláňať a posúvať do požadovanej zvislej polohy k existujúcemu zvislému potrubiu. Keď sa potrubie reťazovým zdvihákom dávalo do požadovanej pozície, poškodený zistil, že z jeho zváračky tam zavadzia kábel (220 V), ktorý išiel odstrániť, aby nedošlo k jeho preseknutiu pri osadzovaní časti potrubia. V tom čase sa nachádzal na oceľovej konštrukcii vedľa bremena. Oceľovú konštrukciu po odstránení visiaceho kábla poškodený neopustil ani po viacnásobnom upozornení vedúcim skup
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.