Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Viera
Backstuberová
Národný inšpektorát práce, Bratislava
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil do zmeny, ktorá začínala o 18:00 hod. v druhej polovici novembra. Približne okolo 21:45 hod. viedol postihnutý osobné vozidlo značky FIAT 500 po ceste, na ktorej pred železničným priecestím neprispôsobil rýchlosť vozidla svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Po prejdení ľavotočivej zákruty dostal poškodený šmyk, prešiel do protismeru a strhol vedenie vozidla vpravo, pričom zišiel mimo vozovku. Poškodený narazil ľavou bočnou časťou vozidla do samostatne stojaceho stromu a utrpel viacnásobné poranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako "donáškar" na základe dohody o vykonaní práce, trvajúcej ku dňu úrazu spolu 2 mesiace a 19 dní.
-
Poškodený bol riadne a preukázateľne oboznámený a preškolený z predpisov na zaistenie BOZP, o čom zamestnávateľ predložil záznamy s jeho podpisom.
-
Poškodený v čase úrazu používal osobné OOPP, ktoré mu pridelil zamestnávateľ na výkon práce, o čom predložil evidenčnú kartu o pridelení OOPP.
-
Zamestnávateľ nahlásil závažný pracovný úraz s následkom smrti inšpektorátu práce zaslaním "Záznamu o registrovanom pracovnom úraze" prostredníctvom listu na začiatku decembra.
-
Poškodenému bola odobratá vzorka krvi na skúšku prítomnosti alkoholu post mortem a plynovou chromatografi ou nebola zistená prítomnosť alkoholu ani užitie liekov a omamných látok v krvi poškodeného.
-
Inšpektor práce pri určovaní štatistickej značky príčiny úrazu a pri hodnotení zistených nedostatkov v príčinnej súvislosti so šetrenou udalosťou, vychádzal zo záznamu dopravnej nehody od Okresného dopravného inšpektorátu a dokumentácie, ktorá bola predložená zamestnávateľom v čase výkonu inšpekcie práce (politika BOZP, hodnotenie rizík, smernica na pridelenie OOPP, evidenčná karta pridelených OOPP postihnutého, zázname z posledného školenia zamestnancov z predpisov na zaistenie BOZ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.