Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Viera
Backstuberová
Národný inšpektorát práce, Bratislava
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil ráno o 7:00 hod. na dennú pracovnú zmenu ako pomocný robotník v lese. Po príchode na pracovisko začal s vedúcim pracovnej skupiny AB spracovávať kalamitu. Poškodený mal za úlohu motorovou pílou spracovávať jednotlivé vyvrátené stromy, ktoré boli rôznym spôsobom cez seba prekrížené. Spracované kmene stromov potom AB sústreďoval na odvozné miesto kolesovým traktorom zn. LKT 81 Turbo. Do obeda AB sústredil na odvozné miesto dve fúry spracovaných kmeňov. Po návrate z odvozného miesta pre tretiu fúru AB odstavil traktor medzi koreňové koláče a pomocou navijaka si pritiahol pripravené kmene k traktoru. V tom čase poškodený odrezával vetvy od koruny smerom ku koreňovému koláču vyvráteného stromu, ktorý sa nachádzal asi 10 - 15 m vľavo nad traktorom. Po odvetvení začal poškodený strom odpilovať od koreňového koláča a AB ťahal lano navijaka od traktora smerom k poškodenému. Počas ťahania lana do kopca mal AB sklonenú hlavu k zemi, keď zrazu počul prasknúť odpilovaný strom. Zdvihol hlavu a videl ako kmeň vymrštilo smerom k poškodenému, do ktorého narazil. Poškodený spadol a následne sa kmeň zošuchol aj s poškodeným dolu svahom cca 8 m. Poškodený ostal zakliesnený pod kmeňom stromu a nejavil známky života. AB okamžite motorovou pílou odrezal 3 m kus kmeňa nad poškodeným a odvalil ho z neho. Ihneď mobilným telefónom zavolal rýchlu zdravotnú pomoc a po príchode službukonajúci lekár konštatoval smrť.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako pilčík na základe dohody o pracovnej činnosti na pomocné práce v lese, trvajúcej ku dňu úrazu spolu 1 deň.
-
Poškodený absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom "schopný" práce pilčíka.
-
Zamestnávateľ, ako subdodávateľ, vykonával ťažobné práce v porastoch lesnej správy na základe ústnej dohody s dodávateľom prác, ktorý mal uzatvorenú Rámcovú dohodu s objednávateľom prác na odstránenie následkov veternej kalamity.
-
Zamestnávateľ predložil Záznam z poučenia poškodeného zamestnanca o dodržiavaní BOZP na pracovisku, v ktorom ho oboznámil s obsluhou motorovej píly, s technickými a technologickými postupmi v zmysle pracovných pokynov a návo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.