Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil na nočnú pracovnú zmenu ako operátor výroby. Okrem bežných povinností mal počas pracovnej zmeny vykonať opravu dopravníka kordu na reaktore, na ktorom v predchádzajúcej poobedňajšej pracovnej zmene došlo k poruche. S prípravou na opravu začal po vychladnutí reaktora približne o jednej hodine v noci. Na prácu mal k dispozícii jedno pole hliníkového lešenia typu Alufix 5000 s dvomi pracovnými podlahami. Pred prípravou na opravu, ktorá spočívala v rozobratí spodnej časti dopravníka - príruby, si na lešenie vyniesol potrebný materiál a náradie. Ako výstup na lešenie použil jednoduchý hliníkový rebrík dĺžky asi 3,15 m, ktorý si oprel o pozdĺžnu stranu pracovnej podlahy lešenia približne vo výške 3 m. Podľa vyjadrenia poškodeného, ktoré uviedol do zápisnice o podaní informácie, pri vystupovaní po rebríku, keď bol nohami vo výške približne do 1 m, teda vo výške tretej až štvrtej priečky rebríka, sa mu rebrík vodorovne posunul smerom doprava. Keď k tomu došlo, zľakol sa a stratil rovnováhu. Lešenie sa začalo prevracať, narazilo na obvodovú stenu haly a následne sa zosunulo až ku konštrukcii reaktora. Počas prevracania sa lešenia poškodený zrejme zoskočil z rebríka a po dopade na zem utrpel otvorenú zlomeninu pravého členka.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako operátor riadenia výroby na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 1 rok a 4 mesiace.
-
Absolvoval lekársku prehliadku, pričom kladný posudok o zdravotnej spôsobilosti vystavil poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby.
-
Poškodený absolvoval školenie v oblasti BOZP, pre prácu vo výške, oboznámenie s príslušnými STN týkajúcimi sa lešenia a rebríkov, opakované školenie viazača bremien, o čom zamestnávateľ predložil záznamy s jeho podpisom.
-
Zamestnávateľ predložil záznam o odovzdaní a prevzatí lešenia Alufix, zápis o prehliadke lešenia, lešenárske preukazy zamestnancov, vrátane poškodeného a návod na použitie hliníkových rebríkov ALVE, zápis o ich prehliadkach a certifikát.
-
Na základe vyjadrenia poškodeného, ani zo žiadnych ďalších dostupných informácií nebolo možné presne i
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.