Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil o 7:00 hod. ráno do práce na stavbe pri rekonštrukcii budovy, kde ako stavebný robotník mal v daný deň vykonávať práce podľa pokynov majstra. Deň predtým na prvom poschodí vybúrali komín a poškodený mal vynášať vybúraný stavebný materiál po schodoch, nakoľko stavebný vrátok sa pokazil. Podľa výpovede poškodeného mal podľa pokynov vybúraný materiál vynášať vo vedrách na dvor, ale prácu si uľahčil tak, že na druhom poschodí uvoľnil na okennom otvore drevený rám, na ktorom bola natiahnutá fólia. Keď chcel vysypať vedro s vybúraným materiálom cez uvoľnený otvor, stúpil ľavou nohou na para pet okna, pričom sa pošmykol a vedro ho stiahlo dole. Poškodený vypadol cez otvor a dopadol z výšky cca 7 m na drevenú podlahu dielcov lešenia, ktoré sa nachádzali pod oknom. Na uvedené miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá poškodeného stabilizovala a následne bol leteckou záchrannou službou vykonaný jeho transport do nemocnice. Poškodený utrpel pri úraze zatvorené zlomeniny hrudného koša, rebier vrátane kĺbov a lopatiek.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa na základe dohody o pracovnej činnosti , trvajúcej ku dňu úrazu spolu 3 mesiace a 1 deň.
-
Bol školený a preskúšaný z predpisov BOZP a oboznámený so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku, o možných rizikách pri výkone práce, čo zamestnávateľ doložil osnovou školenia a prezenčnou listinou.
-
Zamestnávateľ poskytol poškodenému OOPP a to pracovné rukavice, respirátor a prilbu na ochranu hlavy, ktorú ale poškodený v čase úrazu nepoužíval.
-
Šetrením bolo zistené, že okno o rozmeroch 114 cm x 157 cm a o hrúbke muriva 50 cm, z ktorého poškodený vypadol, nachádzajúce sa na schodisku medzi I. a II. podlažím, bolo pred úrazom zakryté fóliou. Tá bola prichytená v ráme z latiek 3 x 3 cm a v strede bol rám predelený priečkou z latiek, tiež o rozmeroch 3 x 3 cm.
-
Poškodený vo svojej výpovedi uviedol, že rám s fóliou vybral.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.