Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnankyňa XY (ďalej "poškodená") nastúpila k zamestnávateľovi na pracovisko striháreň na pracovnú zmenu trvajúcu od 5:30 do 14:00 hod. Na tomto pracovisku okrem iných činností vykonávala aj obsluhu pásovej píly na textil, pričom pri práci postupovala nasledovným spôsobom: navrstvila si spracovávaný materiál, pomocou šablóny obkreslila požadovaný tvar a s takto pripravenou náložou pristúpila k pásovej píle. Nálož si položila na pracovný stôl píly a obomi rukami usmerňovala jej pohyb po stole tak, aby za pomoci pílového pásu vypílila požadovaný tvar. Spodná hrana ochranného krytu pílového pásu pásovej píly bola počas práce trvale nastavená vo výške 8,4 cm od roviny pracovného stola. Poškodená týmto spôsobom postupovala približne do 7:15 hod., kedy si pripravila nálož tvorenú 5 ks pleteniny zo 100% akrylu s kovovým vláknom (výška nálože cca 2 cm). Nálož si následne položila na pracovný stôl pásovej píly na textil, ktorú zapla nožným vypínačom a obomi rukami usmerňovala jej pohyb v blízkosti pílového pásu. Po vypílení priekrčníka vypiľovala rameno, pričom v dôsledku pošmyknutia nálože po pracovnom stole píly smerom k pracovnému priestoru (z pravej strany), došlo ku kontaktu palca pravej ruky poškodenej s pohybujúcim sa pílovým pásom pásovej píly na textil. Týmto kontaktom utrpela ujmu na zdraví - povrchové zranenie dlane a palca pravej ruky. Bezprostredne po zranení odstúpila od píly a požiadala kolegyňu, aby ju vypla. Po prvotnom ošetrení bol zabezpečený jej prevoz do nemocnice.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodená pracovala u zamestnávateľa ako obsluha šijacích strojov, žehliacich strojov, pásových píl na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, pričom dĺžka pracovného pomeru v tomto zaradení trvala ku dňu úrazu 4 roky, 10 mesiacov a 14 dní.
-
Zamestnávateľ predložil záznam o školení zamestnancov (vrátane poškodenej) z predpisov BOZP.
-
Zamestnávateľ nezabezpečil u poškodenej posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu.
-
Pásová píla na textil sa u zamestnávateľa používa na vyrezávanie úpletov. Obsluha si navrství spracovávaný materiál a pomocou šablóny si obkreslí požadovaný tvar. Takto si pripraví nálož, v ktorej sa nachádza 3 alebo 5 kusov úpletov s výškou do cca 3 cm podľa druhu spracovávaného materiálu a počtu úpletov v náloži. Výška nálože tvorenej 5 kusmi pleteniny zo 100% akrylu s kovovým vláknom má cca 2 cm.
-
Spodná hrana nastaviteľného ochranného krytu pílového pásu pásovej píly je trvale nastavená vo vzdialenosti 8,4 cm od roviny pracovného stola, čím nie je vzhľadom na výšku spracovávaného materiálu (v čase vzniku pracovného úrazu poškodenej bola výška nálože tvorená 5 ks pleteniny zo 100% acrylu s kovovým vláknom 2 cm) bezpečne zakrytá celá časť pílového pásu v nepracovnom priestore píly.
-
Nastaviteľný ochranný kryt pílového pásu neumožňuje obsluhe bez zásahu údržby v zadnej časti stroja (zmenu výšky vodiča píly), nastavenie menšej vzdialenosti ako
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.