Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil na rannú pracovnú zmenu so začiatkom o 6:00 hod. a do úrazu odpracoval 3 hodiny. Počas pracovnej zmeny frézoval žľaby na hranole o rozmeroch 8 x 11 cm a dĺžke cca 3 m. V čase úrazu, pri poslednom začisťovaní žľabov, ľavou rukou dotlačil koniec hranola ku pravítku frézy. Druhý koniec hranola postupne pravou rukou dotláčal k frézovaciemu nástroju. V momente keď došlo k záberu, hranol mu vymrštilo spod rúk a následne došlo k poraneniu prstov ľavej ruky, amputácii prstov na točiacom sa frézovacom nástroji.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u živnostníka ako stolár na základe dohody o vykonaní práce prerušovane od roku 2007.
-
Poškodený bol preukázateľne oboznámený s príslušnými predpismi BOZP. Bol poučený s návodom na obsluhu predmetnej frézy, aj o tom, že má náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich meniť.
-
Bol oboznámený s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s ich dopadmi na zdravie a ako sa voči nim chrániť.
-
V návode na obsluhu frézy je uvedené, že v záujme správneho používania stroja treba dodržať okrem iných pravidiel aj to, že na stroji sa smie pracovať len ak sú všetky ochrany na svojom mieste a v dokonalej súčinnosti.
-
V spomínanom návode je opísaný presný postup obrábania pri vodiacej lište. Pri tejto činnosti je v návode uvedené, že pred začatím obrábania treba nastaviť bočný kryt, odsúvač rúk.
-
V písomnom dokumente o posúdení rizika je pri frézovačkách ako ohrozenie uvedený kontakt ruky s rotujúcim nástrojom a ako opatrenie je uvedené, že pri ručnom podávaní materiálu sa musí fréza zabezpečiť odsúvačom rúk. Pri dokončovaní pracovného úkonu sa musí použiť vhodný prípravok na p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.