Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej len "postihnutý") nastúpil o 6:00 hod. na pracovnú zmenu, ktorá mala trvať do 16:00 hod. Pracoval ako lešenár a jeho pracovná činnosť v kritický deň spočívala v montáži lešenia k poschodovému bytovému domu. Lešenie malo mať 15 podlaží. Postup prác pri montáži určoval postihnutý, ktorý bol zamestnávateľom určený za vedúceho skupiny. Zvislé dopravovanie lešenárskeho materiálu bolo zabezpečené na jednotlivé podlažia pomocou zdvíhacieho zariadenia, elektrického vrátku typ GEDA, namontovaného na stojke lešenia.
K závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti došlo o 14:30 hod. pri montáži 12. poschodia lešenia typu LAYHER BLITZ o pôdorysnom rozmere 3,1 x 0,73 m k obytnému domu. Túto prácu vykonávali spolu traja pracovníci, postihnutý ako lešenár a dvaja pomocníci AB a CD. Vysunutiu rebríka z 12. podlážky na 11. podlážku bránil televízny satelit, namontovaný na stene budovy. Z uvedeného dôvodu sa postihnutý rozhodol vystúpiť z 11. podlažia lešenia na 12. podlažie po vonkajšej konštrukcii lešenia. Po vystúpení na 12. podlážku postihnutý zistil, že prvky podlážky s výstupným otvorom nezapadli do rámu lešenia, preto zakričal na kolegu CD, obsluhujúceho elektrický vrátok GEDA, nech nedvíha materiál, pretože mu nezapadol zaisťujúci prvok podlážky do rámu lešenia. Pracovník AB, ktorý stál na 11. podlaží lešenia, mal odviazať a odobrať dopravované diely lešenia a ručne ich podať postihnutému, počul dupnúť postihnutého na podlahový dielec a následne ho videl padať z lešenia. Postihnutý po páde z dvanásteho podlažia lešenia, cca z výšky 24 m na betónový chodník utrpel viaceré zlomeniny a vnútorné poranenia, ktoré spôsobili smrť.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako lešenár na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu 6 mesiacov a 15 dní.
-
Postihnutý mal odbornú spôsobilosť na montáž lešenia - preukaz lešenára v rozsahu na montáž a demontáž lešenia typ LHYER a absolvoval opakované oboznámenie a preskúšanie z bezpečnostných predpisov.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bol postihnutý spôsobilý vykonávať prácu vo výške nad 10 m.
-
Zamestnávateľ pridelil postihnutému OOPP, a to odev a obuv, ochrannú prilbu a prostriedok osobného zabezpečenia proti pádu z výšky.
-
Postihnutý vykonával montáž lešenia vo výške, pričom nepoužíval zamestnávateľom pridelený prostriedky osobnej ochrany, bezpeč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.