Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "postihnutý") nastúpil do zamestnania v kritický deň o 7.00 hod. ráno. Nadriadený mu nariadil vykonávať s nákladným vozidlom Mercedes Benz servisné práce na prenosných toaletách. Približne okolo obeda poveril dopravný dispečer postihnutého zabezpečením elektrického ručného náradia potrebného na výkon určených prác. Približne o hodinu neskôr prechádzal postihnutý za týmto účelom po ulici A smerom na ulicu B cez železničný priechod bez závor, na ktorom bola v tom čase spustená výstražná svetelná signalizácia. Postihnutý obišiel autom vozidlá, ktoré stáli pred železničným priecestím a vošiel naň. V tom momente ho zachytil prichádzajúci rýchlik smerujúci do bodu C. Vozidlo bolo tlačené cca 500 metrov. Následkom zrážky došlo k viacnásobným poraneniam celého tela s následkom okamžitej smrti postihnutého.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako servisný technik na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu 8 mesiacov a 28 dní.
-
Rýchle hlásenie o smrteľnom pracovnom úraze zaslal zamestnávateľ na miestny príslušný inšpektorát práce bez zbytočných odkladov, v ten istý deň, kedy došlo k úrazu.
-
Postihnutý absolvoval vstupné školenie z predpisov BOZP.
-
Mal lekársku prehliadku a psychologické vyšetrenie ako vodič so záverom "schopný vykonávať prácu vodiča".
-
V čase úrazu bola cesta pred železničným priecestím v primeranom stave a bola suchá.
-
V čase úrazu bola výborná viditeľnosť, bol jasný a slnečný deň.
-
Vzhľadom na orientáciu cesty smerom na severozápad nepripadalo do úvahy oslnenie postihnutého slnkom.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
I - 02 - motorové cestné dopravné prostriedky
Príčina pracovného úrazu:
8 - používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu, pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutého:
-
Postihnutý nedodržal právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce,
s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, nedodržal zákaz vstupovať do ohrozeného priestoru a vykonávať činnosti ustanoven
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.