Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec (ďalej "postihnutý") mal za úlohu spolu so svojim kolegom XY odstraňovať nedostatky na elektroinštalácii v dielni strojného obrábania. Nedostatky spočívali v uložení ochranných líšt pod elektrické káble. Pri práci používali jednoduchý výsuvný hliníkový rebrík dĺžky cca 3,5 - 4,0 m, ktorého vrchnú časť si opreli o požiarne potrubie. Prácu na rebríku vykonával postihnutý a spodnú časť rebríka zabezpečoval proti posunutiu XY. Takýmto spôsobom pracovali od šiestej hodiny ráno do približne deviatej hodiny, kedy postihnutý zišiel z rebríka dole, aby si priniesol náradie na dokončenie práce. Zároveň sa obaja zamestnanci dohodli, že si urobia prestávku. XY šiel urobiť čaj a postihnutý sa medzitým rozhodol, že rozrobenú prácu dokončí sám. Pred výstupom si skontroloval stabilitu rebríka a usúdil, že je v poriadku. Vystúpil na rebrík asi do výšky 3,5 m a pokračoval v práci. Zrazu sa mu rebrík zošmykol a spolu s rebríkom spadol na betónovú podlahu, pričom utrpel viacnásobné poranenia na viacerých častiach tela.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako "údržbár - elektrikár" na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 20 rokov a 20 dní.
-
Zamestnávateľ poskytol postihnutému OOPP na požadovaný výkon práce.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bol postihnutý spôsobilý vykonávať pridelenú prácu.
-
Zamestnávateľ vypracoval analýzu nebezpečenstiev, ohrození a posúdenie rizík pre jednotlivé profesie.
-
Zamestnávateľ predložil záznam zo školenia zamestnancov z predpisov BOZP, s ktorými bol postihnutý preukázateľne oboznámený.
-
V osnove školenia je aj požiadavka týkajúca sa bezpečnej práce pri použití rebríkov, všeobecné zásady bezpečnosti práce s rebríkmi, požiadavky na ich kontrolu a záznamy z kontroly rebríkov.
-
Vysúvací hliníkový rebrík, pomocou ktorého postihnutý odstraňoval nedostatky na elektroinštalácii, bol v dobrom technickom stave - nevykazoval žiadne nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť pád z neho.
-
Podlaha na ktorej stál rebrík bola rovná, priečky rebríka neporušené, pevne osadené v konštrukcii, spodok rebríka bol vybavený protišmykovou umelohmotnou pätkou.
-
Zamestnávateľ predložil záznamy z kontrol na požitie alkoholických nápojov počas pracovnej doby, ktoré boli pravidelne vykonávané pomocou prístroja alkotester CA 2000.
-
Zamestnávateľ má vypracovanú smernicu, pojednávajúcu o zákaze používania alkoholu a iných psychotropných látok na pracoviskách.
-
Po vzniku úrazu sa postihnutý podrobi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.