Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnankyňa (ďalej "postihnutá") nastúpila na pracovnú zmenu so začiatkom o 6.00 hod. Zamestnávateľom bola zaradená na výkon funkcie "operátorka výroby". Pred vznikom predmetného pracovného úrazu prišiel za postihnutou okolo 9.00 hod. zmenový majster a prikázal jej aby išla do vnútra bezpečnostnej bariéry stroja CPR - montáž koľajničiek a vykonávala tam činnosť dotláčania koľajnice, pretože táto operácia bola poruchová. Za ovládacím pultom stroja stála iná zamestnankyňa. Pri tejto činnosti postihnutej došlo k zachyteniu a pritlačeniu jej lakťa pravej ruky časťou stroja a následne k vzniku pracovného úrazu, ktorý bol klasifikovaný ako závažný a pri ktorom došlo zo strany zamestnávateľa k závažnému porušeniu bezpečnostných predpisov, keďže ten svojím konaním vystavil postihnutú riziku poškodenia zdravia, pričom jeho základnou povinnosťou bolo jej zdravie a život pri práci chrániť.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa ako operátorka výroby na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 9 mesiacov a 7 dní.
-
Postihnutá v zázname o podaní informácie k svojmu úrazu uviedla, že z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola školená zamestnávateľom hneď po prijatí do zamestnania.
-
V čase vzniku úrazu mala postihnutá na sebe oblečený pracovný odev, obutú pracovnú obuv, na rukách mala rukavice a používala okuliare a tlmiče hluku, všetko preukázateľne poskytnuté zamestnávateľom.
-
Inšpektorátu práce nebol pre potreby vyšetrovania príčin vzniku predmetného pracovného úrazu predložený návod na obsluhu stroja na ktorom utrpela postihnutá pracovný úraz a taktiež relevantný doklad o tom, že stroj - určený výrobok, bol uvedený na trh a do prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
III - 26 - špeciálny kovoobrábací stroj
Príčina pracovného úrazu:
6 - nesprávna organizácia práce
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutej - neboli zistené porušenia predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa:
-
Zamestnávateľ dal postihnutej príkaz, aby vo vnútri bezpečnostnej bariéry stroja CPR - montáž koľajničiek vykonávala činnosť dotláčania koľajnice, pretože táto operácia bola poruchová, čo je v rozpore s § 6 ods. 1) písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.