Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
V kritický deň nastúpila zamestnankyňa (ďalej postihnutá) do práce na pracovisko, kde je zaradená ako predavačka, v rannej zmene. Od začiatku zmeny vyvážala zo skladu do predajne tovar, ktorý následne ukladala do regálov. V čase asi o 9,00 hod. bola v zadnej časti skladu pri rampe, keď sa pri nej zastavil požiarny technik, ktorý jej oznámil, že palety s tovarom v sklade sú naukladané v blízkosti únikového východu - dverí, a že je potrebné tento priestor uvoľniť. Keďže postihnutá bola v tom čase v sklade sama, vzala ručný paletový vozík a zasunula ho pod paletu s minerálnou vodou. Po nadvihnutí vozíka chcela paletu s minerálnou vodou previezť do predajne, nakoľko po jej oboch stranách boli rovnaké palety, nedarilo sa jej ju vytiahnuť. Preto sa pokúšala vyťahovať paletu mykaním, čo sa jej po kúskoch začalo dariť, preto sa poriadne zaprela a vozík s paletou silno potiahla. Vozík sa rozbehol smerom k protiľahlej stene a ona v snahe zastaviť ho zdvihla rukoväť vozíka a pridržiavala ho. Vozík však nemá brzdu, preto ju zotrvačnosťou pritlačil ku stene a kolieskom jej zachytil dolnú časť pravej nohy, ktorú nestihla odtiahnuť. Tým utrpela viacnásobné poranenia, zlomeninu záprstnej kosti s podvrtnutím členka pravej nohy.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa ako predavačka ku dňu úrazu spolu 5 mesiacov a 23 dní.
-
Po nástupe do zamestnania pracovala mesiac pod vedením inštruktorky, ktorá ju prakticky zacvičila, ako sa manipuluje v sklade s tovarom, akým spôsobom sa tovar preváža do predajne, kde a ako sa ukladá do regálov. Súčasne postihnutú poučila aj o obsluhe ručného paletového vozíka.
-
Pri vyšetrovaní predmetného pracovného úrazu inšpektorom práce, povrch podlahy v sklade aj v predajni prejavoval znaky šmykľavosti, najmä pri manipulácii s tovarom ručným paletovým vozíkom. Toto riziko je možné čiastočne eliminovať vhodnou protišmykovou pracovnou obuvou.
-
V čase úrazu mala postihnutá obuté vlastné botasky, oblečené mala tričko poskytnuté zamestnávateľom a vlastné rifle.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
I - 07 - ručný paletový vozík
Príčina pracovného úrazu:
6 - nesprávna organizácia práce, nie je vydaný vnútorný predpis pre manipuláciu s tovarom v obchodnej prevádzke zamestnávateľa
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutej - neboli zistené porušenia predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa:
-
Zamestnávateľ nevydal vnútorný bezpečnostný predpis pre manipuláciu s bremenami, v ktorom by boli určené jednoznačné pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre manipuláciu s bremenami - tovarom, manipuláciu s ručným paletovým vozíkom (napr. koľko osôb musí byť pri jeho manipulácii pri rôznych prepravovaných hmotnostiach a pod.), čo je v rozpore s § 6 ods. 1) písm. l) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
II)
Iné nedostatky, zistené pri šetrení úrazu inšpektorátom práce, ktoré neboli v príčinnej súvislosti s udalosťou:
-
Zo strany postihnutej - neboli zistené.
-
Zo strany zamestnávateľa:
-
Zamestnávateľ nezistil nebezpečenstvá a ohrozenia a nemá posúdené riziká pre činnosť manipulácia s bremenami - tovarom, manipuláciu s ručným paletovým vozíkom , čo je v rozpore s § 6 ods. 1) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
-
Zamestnávateľ preukázateľne neoboznámil zamestnankyňu s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením pri manipulácii s bremenami - tovarom a manipulácii s ručným paletovým vozíkom, čo je v rozpore s § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
-
Zamestnávateľ nemá vypracovaný zoznam po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.