Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
V deň úrazu nastúpila postihnutá na rannú pracovnú zmenu, kde jej bola pridelená práca, ktorá spočívala v obsluhe valcového vysekávacieho lisu. Menovaná spolu s kolegyňou na tomto stroji vysekávala kartónové krabice nasledovným spôsobom:
Na jednej strane položila obsluhujúca pracovníčka kartón na výsekovú formu (raznicu) o rozmeroch cca 600 x 430 mm šikmo položenú na pohyblivých pásoch pracovného stola o rozmeroch 2500 x 2000 mm, ktoré v danom okamihu boli mimo chodu. Následne stlačila tlačidlo "štart", nachádzajúce sa na bočnej strane pohyblivého stola cca 120 cm od krytu rotujúcich prítlačných valcov, čím sa uvedené pásy spolu s papierom a výsekovou formou dali do pohybu. Po prejdení výsekovej formy s papierom cez prítlačné valce došlo k vyseknutiu papiera na potrebný tvar a rozmer. Výseková forma zastala na druhej strane približne v strede pracovného stola, kde stála druhá pracovníčka, ktorá odobrala vyseknutý materiál, položila druhý papier a stlačila štart. Takýmto spôsobom pokračovali v pracovnej činnosti až do doby vzniku predmetného úrazu. K nemu došlo, keď postihnutá pracovníčka po zastavení výsekovej formy na jej strane , odložila vyseknutý papier, otočila papier na raznici, pravou rukou stlačila tlačidlo "štart" a pás sa dal do pohybu. Postihnutá vtedy z neopodstatnených dôvodov a v rozpore so zásadami bezpečnej obsluhy uvedenými v návode na obsluhu stroja, pridržiavala ľavou rukou roh papiera a to aj po zachytení raznice rotujúcim prítlačnými valcami, čím sa jej ruka dostala až pod ochranný kryt. Vtedy podľa vyjadrenia postihnutej vo výpovedi zo šetrenia úrazu zacítila tupý náraz a bolesť, nakoľko jej rotujúce valce zachytili prsty ľavej ruky a pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.