Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aplikácia ekonomických nástrojov v bezpečnosti

Dátum:

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia je podnikateľmi vo výrobnom procese, chápaná ako nutné zlo. Príspevok predkladáme pre podnikateľov, ale aj pre zákonodarcov, ako kalkulačnú schému pre oblasť bezpečnosti. Ekonomické nástroje v oblasti bezpečnosti sú vzťahované prevažne na pokuty za porušenie zákona. Ekonomika a zákony umožňujú podnikateľom používať ekonomické nástroje na vyčíslenie efektivity vynaložených technických riešení v oblasti zvyšovania bezpečnosti. Problematika podnikania v bezpečnosti sa javí ako neefektívna v porovnaní s inými oblasťami podnikania. Popri manažérskych zručnostiach, ktoré musí ovládať každý obchodník, musí bezpečnostný inžinier ovládať aj technickú stránku bezpečnosti. Bezpečnosť, ako predmet podnikania má aj ďalší rozmer a to etický, ktorý je vo vzťahu k usmrteným, resp. poraneným osobám špecifický. Podnikanie v bezpečnosti je komerčnou oblasťou o čom svedčia súkromné firmy, ktoré majú v predmete podnikania len oblasť bezpečnosti.

Aplikácia ekonomických nástrojov v bezpečnosti
Ing.
Maroš
Divok
TU, Košice
Štatistika a skutočnosť
Bez štatistiky nie je možné prognózovať a tvoriť opatrenia. Existujú rôzne príčiny, prečo sa ju podnikatelia v oblasti bezpečnosti snažia obchádzať. Skresľovanie štatistiky neplynie z neschopnosti matematického aparátu, ale zo širších súvislostí, ktoré vytvára človek (napr. kategorizácia zdrojov úrazov a odškodnenie). Tieto skutočnosti vytvárajú skepsu, ako na strane prevádzkovateľov, tak aj na strane štátneho dozoru. V súčasnosti sa objavuje aj fenomén nedostatočného počtu dozorných orgánov. Súčasný dozor v oblasti bezpečnosti, dostal podstatne viac úloh -od odhaľovania čiernej práce, až po klasické činnosti, ktoré vykonával v minulosti. Na konci každého problému je spravidla zamestnanec so svojimi zákonnými možnosťami a ich vymožiteľnosťou.
Analytické nástroje pre určenie efektivity nákladov v bezpečnosti
Základným problémom podnikania v bezpečnosti je vytvorenie logického nástroja pre stanovenie výšky pokuty, aby sa neoplatilo prevádzkovateľovi prevádzkovať nebezpečné technológie.
Problémom každého podnikateľa je chápanie bezpečnosti ako nutného zla (do doby prvého smrteľného úrazu, havárie, ...) obmedzujúceho podnikanie a zisk.
V rámci komplexného prístupu možno vytvoriť ekvivalent na porovnávanie efektivity nákladov z rôznych výrobných procesov. Sú to:
-
finančný ekvivalent,
-
energetický ekvivalent,
-
riziko.
Pomocou týchto ekvivalentov možno kvantifi kovať straty naprieč všetkými výrobnými procesmi a typmi priemyslu. Riziko má špecifické vlastnosti, nakoľko vyjadruje aj mieru bezpečnosti príslušnej kauzality (príslušného procesu). Je špecifickým ekvivalentom kombináci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.