Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (II.)

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

 

Najčastejšie riziká a ako ich eliminovať
Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšími príčinami úrazov v pohostinskom odvetví, prevažne v kuchyniach. Pošmyknutia sú zapríčinené prevažne šmykľavým povrchom v dôsledku vody, odpadu z jedla alebo oleja.
Pošmyknutia, zakopnutia a pády
Nebezpečenstvo predstavuje aj nesprávne zvolená obuv. Riziko môžu zvýšiť tiež rýchle a nekontrolované pohyby alebo pobehovanie, nepozornosť a nesprávne prenášanie bremien, nevhodné alebo chýbajúce zábradlia na schodiskách.
Bezpečná prax
Pošmyknutia, zakopnutia a pády v kuchyniach, reštauráciách a stravovacích zariadeniach sa môžu výrazne znížiť, ak sa prijmú jednoduché opatrenia:
-
správna údržba na pracovisku a v priestoroch kadiaľ sa chodí a udržiavanie týchto priestorov tak, aby boli voľné a bez zbytočných prekážok,
-
používanie vhodnej obuvi,
-
zaistenie vhodného osvetlenia všetkých prevádzkových priestorov,
-
zatváranie dvierok na sporákoch, umývačkách riadu, skrinkách a inom zariadení,
-
opatrné kráčanie, nie pobehovanie,
-
pri používaní rebríkov dbať, aby tieto boli v dobrom technickom stave, dostatočne pevné a stabilné, riadne udržiavané a zabezpečené protišmykovými podložkami.
-
nepoužívať na prácu vo výške nevhodné náhrady rebríka, ako sú napr. provizórne svojpomocne zostrojené rebríky, napr. zbité z mäkkých drevovín alebo dosák, stoličky, kartóny alebo sudy,
-
rebríky používať tak, aby zamestnanci mohli na nich bezpečne stáť a bezpečne sa držať,
-
ak sa má po rebríku nosiť náklad, nesmie to brániť bezpečnému pridržiavaniu sa rukami,
-
zabezpečiť dobré osvetlenie schodísk a vybavenie priestorov vhodným zábradlím,
-
vo vlhkom prostredí a tam, kde hrozí pošmyknutie, používať protišmykovú podlahovú krytinu,
-
zabezpečiť bezpečnostné označenia s cieľom zabrániť nebezpečenstvu pošmyknutia, zakopnutia a pádu.
Pri hodnotení možných pošmyknutí, zakopnutí a pádov treba vziať do úvahy usporiadanie pracoviska, ako aj všetky priestory, na ktoré majú zamestnanci prístup, kde vykonávajú pracovné činnosti, a po ktorých sa pohybujú, ako sú miesta nakladania a vykladania tovaru, šatne, sociálne zariadenia a podobne.
Používanie ostrých nástrojov a nožov
V profesionálnych kuchyniach sa používa mnoho nástrojov na rezanie, akými sú napríklad krájače, mlynčeky, nože a mixéry. Najčastejšími úrazmi v kuchyni sú poranenia, ktoré vznikajú pri používaní týchto nástrojov alebo pri ich čistení.
Bezpečná prax
-
Poučenie zamestnancov ako bezpečne používať zariadenia je súčasťou školenia bezpečnosti práce.
-
Nože by mali byť naostrené a udržiavané v dobrých prevádzkových podmienkach. Umývať ich treba oddelene od ostatných predmetov.
-
Na krájanie potravín používať vhodnú protišmykovú dosku.
-
Nože je najlepšie uložiť do stojana na nože, vo vhodnej priehradke alebo na magnetickom páse umiestnenom na stene.
-
Zaistiť, aby zariadenia používané na pracovisku mali predpísané ochranné zariadenia, aby ich zamestnanci nevyraďovali z prevádzky a používali pri práci.
-
Zabezpečiť, aby zamestnanci v prípade poruchy alebo nefunkčnosti zariadení nahlásili nedostatky bezodkladne svojmu nadriadenému.
-
Vypínače musia byť ľahko dostupné.
-
Poskytnúť ochranné pomôcky pri práci so strojmi na krájanie.
-
Zaobstarať chránič palca a chránič pri krájaní posledného plátku potravín a kontrolovať ich používanie.
Popáleniny a obareniny
Popáleniny a obareniny sú často sa vyskytujúce poranenia pri príprave a servírovaní horúcich jedál a ná­pojov.
Bezpečná prax
Poučiť zamestnancov o bezpečnej manipulácii s horúcimi predmetmi, napríklad s upozornením, že pri otváraní horúcich pokrievok ich treba držať ďalej od tela.
-
Používať podnosy alebo vozíky na servírovanie horúcich tekutín, tanierov alebo prenášanie kuchynského riadu.
-
Upozorniť obslužný personál a zákazníkov na horúce taniere.
-
Nainštalovať kuchynské dvere s okienkami kvôli bezpečnému prechodu obslužného personálu.
-
Nechávať panvice a hrnce cielene ďalej od okraja sporáka.
-
Zdvíhať horúce predmety za použitia vhodných teplu odolných pomôcok.
Hlboké olejové fritézy
Horúci olej preds
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.