Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (4.)

Dátum:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti agentúrneho zamestnávania (4.)
Redakcia časopisu BOZP
Povinnosť všeobecnej starostlivosti užívateľského zamestnávateľa o BOZP a dohoda o koordinácii BOZP
Popri všeobecnej povinnosti zaistenia BOZP užívateľským zamestnávateľom dočasne prideleným zamestnancom v zmysle § 58 ods. 5 ZP namiesto ADZ, je nevyhnutné poukázať aj na § 6 ods. 7 zákona o BOZP. Uvádza povinnosť všeobecnej starostlivosti užívateľského zamestnávateľa o BOZP všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku alebo v jeho priestoroch. Táto povinnosť predstavuje sekundárnu ochranu života a zdravia dočasne pridelených zamestnancov ako všeobecný podporný mechanizmus v oblasti zaistenia BOZP tretích osôb, ktoré nie sú zamestnancami užívateľského zamestnávateľa, keďže, obdobne ako v § 6 ods. 4 zákona o BOZP, ani § 6 ods. 7 zákona o BOZP špecificky nevymedzuje osobitnú pracovnoprávnu ochranu dočasne prideleným zamestnancom. Napriek existencii § 58 ods. 8 ZP v nadväznosti na § 6 ods. 1 zákona o BOZP, z ktorého takúto povinnosť užívateľského zamestnávateľa možno nepriamo vyvodiť ako súčasť celkovej povinnosti zaistenia BO
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.