Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezprostredné ohrozenie života a poskytovanie prvej pomoci

Dátum:

Bezprostredné ohrozenie života a poskytovanie prvej pomoci
Mgr.
Beáta
Macejková
RZP - Asistenčné služby, s.r.o., Trenčín
Bezprostredné ohrozenie života nastáva pri zlyhaní životne dôležitých funkcií. V tejto situácii by bolo fatálnou chybou čakať do príjazdu záchrannej služby bez poskytnutia prvej pomoci. Situácia je závažná, treba konať a vykonať život zachraňujúce výkony.
Životne dôležité funkcie
Ľudský organizmus je tvorený množstvom orgánov a systémov, ktoré zabezpečujú všetky potrebné funkcie. Niektoré z nich sú pre život človeka nevyhnutné a označujeme ich ako funkcie životne dôležité - vitálne (vita - lat. život).
Patria medzi ne vedomie, dýchanie a krvný obeh. Ak sú funkčné, človek žije, vie reagovať na podnety z vonkajšieho prostredia (napr. výkrik, zvukovú výstrahu auta, pôsobenie vysokej teploty z prostredia) aj vnútorného prostredia (napr. podráždenie dýchacích ciest cudzím telesom navodí kašeľ). Človek reaguje, teda má nad sebou kontrolu.
- Vedomie
Nositeľom vedomia je mozog. Jeho hmotnosť je u dospelého človeka približne 1200 g, čo je v porovnaní s celkovou hmotnosťou tela len malý podiel. Mozog riadi a integruje ostatné orgány a systémy v organizme. Je nositeľom vyššej nervovej činnosti - súboru nervových procesov a reflexných odpovedí zaisťujúcich najzložitejšie prejavy správania a adaptač
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.