Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Celoslovenská inšpekcia práce zameraná na prevádzku drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov

Dátum:

Z celkového počtu porušení predpisov v počte 41 935, zistených počas inšpekcií práce u zamestnávateľov v roku 2016, sa najviac porušení, až 9 100, týkalo odvetvia priemyselnej výroby. Stroje, a to hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné, boli v roku 2016 najpočetnejším zdrojom pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej "ŤUZ").

Celoslovenská inšpekcia práce zameraná na prevádzku drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Pri ich prevádzke bolo zaznamenaných až 31 prípadov, čo predstavuje 30,1 % z celkového počtu ŤUZ, ktorých bolo na pracoviskách podliehajúcich dozoru inšpekcie práce spolu 103. Čo sa týka závažných pracovných úrazov s následkom smrti (ďalej "SPÚ"), predstavuje tento podiel 15 % z celkového počtu 40 SPÚ v roku 2016.
Priority inšpekcie práce sú zamerané prednostne na odvetvia a činnosti, spojené s vyšším rizikom a na pracoviská, kde sa zisťuje pri inšpekcii práce najviac nedostatkov a kde je vyššia miera a závažnosť pracovnej úrazovosti.
Jedným z takýchto odvetví je aj prevádzka drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov, preto bola do plánu celoslovenských úloh v roku 2017 zaradená úloha so zameraním na kontrolu dodržiavania BOZP pri týchto činnostiach.
Hlavným cieľom bolo zistiť stav dodržiavania právnych a ostat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.