Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Celoslovenská úloha inšpekcie práce zameraná na kontrolu technického stavu a prevádzky plynových kotolní

Dátum:

Celoslovenská úloha inšpekcie práce zameraná na kontrolu technického stavu a prevádzky plynových kotolní
Ing.
František
Blažek
Národný inšpektorát práce, Košice
Cieľom celoslovenskej úlohy bolo preveriť dodržiavanie ustanovení právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení u prevádzkovateľov kotolní. Výber úlohy bol ovplyvnený tým, že prevádzka kotolní je z technického hľadiska zložitá, pričom v jednom priestore sa často stretávajú vyhradené technické zariadenia plynové, tlakové, elektrické a zdvíhacie. Kotolne sú zariadenia nachádzajúce sa skoro v každom kontrolovanom subjekte a z hľadiska ohrozenia sú významným faktorom v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V rámci previerky inšpektori vykonali inšpekciu v 95 subjektoch, pričom zistili spolu 1039 nedostatkov, z toho 80 závažných. Vydali dve rozhodnutia o zákaze, pričom bolo zakázané používať jedno vyhradené technické zariadenie tlakové a dva kusy vyhradených technických zariadení elektrických. Bolo zistené, že jedna osoba vykonávala činnosť bez platného kuričského preukazu. Bolo uložených 8 pokút v celkovej sume 4250 Eur.
Tab. č. 1: Prehľad zistených nedostatkov pri výkone podľa objektov
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Objekt                       I    Počet     I
I                           I   nedostatkov   I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I UPP- ustanovené prac. podmienky           I     1      I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I OOPP                        I     17     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Riadenie BOZP                    I     82     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Organizácia práce                  I     1      I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Pracovné prostredie                 I     6      I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Prevádzkové budovy a objekty            I     300     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I VTZ                         I     627     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Ostatné stroje a zariadenia             I     4      I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Vznik pracovného pomeru           
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.