Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Celoslovenská úloha zameraná na kontrolu prideľovania vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum:

Cieľom celoslovenských previerok so zameraním na osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej "OOPP") bolo preveriť dodržiavanie ustanovených právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s poskytovaním vhodných OOPP zamestnancom na výkon prác, zistiť úroveň posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, na základe ktorého je vypracovaný zoznam poskytovaných OOPP a navrhnúť opatrenia na zlepšenie kontrolnej činnosti v danej oblasti.

Celoslovenská úloha zameraná na kontrolu prideľovania vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Inšpekcia práce s predmetným zameraním bola vykonaná v 188 subjektoch, z toho bolo 88 inšpekcií v odvetví priemyselnej výroby a 37 vo veľkoobchode a maloobchode. Boli vyberané organizácie, kde prideľovanie OOPP vyplýva z charakteru práce a pracovných činností.
Pri vykonaných inšpekciách práce bolo zistených celkom 722 nedostatkov, z toho 687 nedostatkov v oblasti BOZP, 12 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 23 nedostatkov v oblasti trhového dohľadu.
Nedostatky v oblasti trhového dohľadu sa týkali nepredloženia vyhlásenia o zhode pre poskytovanie OOPP v úradnom jazyku, čo je porušením § 10 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad skontrolovaných organizácií podľa právnej formy a počtu zamestnancov je uvedený v tab. č. 1 a 2.
Tab. č. 1: Skontrolované organizácie podľa právnej formy
I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I    Právna forma    I IP BA I IP TT I IP TN I IP NR I IP ZA I IP BB I IP PO I IP KE I Spolu I I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I   Podnikateľ - FO   I  3  I  1  I  1  I  1  I  3  I  1  I  5  I  1  I 16  I I   nezapísaná v OR   I    I    I    I    I    I    I    I    I    I I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I Podnikateľ - FO zapísaná I  1  I  0  I  0  I  0  I  0  I  1  I  0  I  0  I  2  I I      v OR      I    I    I    I    I    I    I    I    I    I I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I   Podnikateľ - FO   I  0  I  1  I  0  I  0  I  0  I  0  I  0  I  0  I  1  I I  nezapísaná v OR, iná  I    I    I    I    I    I    I    I    I    I I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I  Spoločnosť s ručením  I 18  I  9  I 16  I 19  I 17  I 16  I 17  I 19  I 131 I I    obmedzeným    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I I--------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I I  Akciová spoločnosť  I  9  I  3  I  1  I  1  I  4  I  2  I  5
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.