Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Cena za dobrú prax

Dátum:

Cena za dobrú prax
Redakcia časopisu BOZP
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizuje dvojročné kampane s názvom "Zdravé pracoviská", ktoré sú podporované inštitúciami EÚ a európskymi sociálnymi partnermi a ktoré sú na vnútroštátnej úrovni koordinované sieťou kontaktných miest agentúry.
Aktuálna kampaň naplánovaná na roky 2016 - 2017, ktorá nesie názov "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie", podporuje udržateľnú prácu a zdravé starnutie. Propaguje dôležitosť prevencie počas celého pracovného života a zvyšuje informovanosť o prispôsobovaní práce individuálnym schopnostiam, pomáha zamestnávateľom a zamestnancom poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie BOZP v kontexte starnutia pracovnej sily a umožňuje výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti.
EU-OSHA prostredníctvom svojich národných kontaktných miest a predsedníctvami Rady Európskej únie vyzýva na zasielanie príspevkov do 13. ročníka súťaže o "Cenu za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" v rámci kampane "Zdravé pracoviská".
Cieľom súťaže, ktorá je sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.