Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Choroby z povolania - následok zdraviu škodlivých pracovných podmienok

Dátum:

Choroby z povolania - následok zdraviu škodlivých pracovných podmienok
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Zdravie je jednou z vecí, ktoré ľudí zaujíma od nepamäti. Človek vždy hľadal spôsob ako žiť zdravšie a predchádzať chorobám. Prevencia civilizačných ochorení úzko súvisí s prevenciou profesionálnych ochorení spôsobených vykonávanou prácou, ktorá má byť stredobodom záujmu zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj spoločnosti.
Nepriaznivým a dlhodobým pôsobením škodlivých faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov môžu vzniknúť choroby z povolania alebo ochorenia súvisiace s prácou. Niektoré choroby z povolania vznikajú na pracovisku už po relatívne krátkej dobe expozície - akútne profesionálne otravy. Iné profesionálne ochorenia vzniknú po dlhodobom kontakte zamestnancov so škodlivinou v pracovnom prostredí počas niekoľkých mesiacov až rokov. Ide napr. o ochorenia horných končatín z vibrácií alebo z dlhodobého nadmerného a jednostranné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.