Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

S použitím materiálov EU-OSHA a NIP spracoval Ladislav Kerekeš
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
 
Verejná konzultácia o strategickom rámci Európskej únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pre roky 2021 až 2027
Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 poukázala aj na zásadný význam ochrany zdravia, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto iniciatíva vychádza z predchádzajúceho strategického rámca EÚ na roky 2014 až 2020. Jej cieľom je zachovať a ďalej zlepšovať prísne normy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov v rámci celej Európskej únie, a to aj vzhľadom na nové okolnosti, ako aj prispieť k príprave na nové krízy a hrozby. Stratégia určí na najbližšie roky hlavné ciele a stanoví rámce na podporu spolupráce krajín EÚ a zainteresovaných strán v oblasti spoločných priorít. Až do 1. marca 2021 sa môžete podeliť o spätnú väzbu na tému budúceho strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (2021 - 2027). V rámci svojho pracovného programu na rok 2021 s názvom "Vitálna únia v krehkom svete" Európska komisia predloží nový strategický plán EÚ pre BOZP. Ďalšie informácie môžete nájsť na nasledovnom odkaze, kde je po prihlásení sa, resp. vytvorení účtu k dispozícii aj elektronický dotazník
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation)
Posielajte nám svoje príspevky do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2020-22!
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najrozšírenejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe. Zároveň patria medzi najčastejšie príčiny zdravotného postihnutia, dočasnej pracovnej neschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku. V ich dôsledku dochádza nielen k znižovaniu kvality života jednotlivých zamestnancov, ale takisto spôsobujú významné škody podnikom i národnému hospodárstvu. Tento problém je preto potrebné riešiť tak v záujme zlepšenia zdravia a pohody zamestnancov, ako aj v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov a znižovania záťaže na národné systémy zdravotníctva.
Kampaň Európskej agentúry pre BOZP "Zdravé pracoviská znižujú záťaž" má za cieľ zvyšovať informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a o dôležitosti spolupráce zamestnávateľov, manažérov a zamestnancov pri predchádzaní týmto poškodeniam a ich riadení. Zameriava sa na pomoc spoločnostiam systematicky riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy prostredníctvom praktických tipov, usmernení, príkladov osvedčených postupov a prípadových štúdií, ako aj ďalších informačných materiálov a zdrojov.
Cena za dobrú prax v rámci kamp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.