Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné Aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné Aktuality
Ladislav
Kerekeš
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Uskutočnilo sa stretnutie členov Národnej siete EU-OSHA
Ďalšie posilnenie spolupráce na tripartitnej úrovni pri propagácii aktivít Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, propagácia aktuálnej kampane "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ale aj zhodnotenie činnosti Národného kontaktného miesta za minulý rok. To boli témy stretnutia členov Národnej siete EU-OSHA, ktorí sa zišli na Národnom inšpektoráte práce v Košiciach 5. februára 2019. Prítomní členovia národnej siete sa zhodli na tom, že budú užšie spolupracovať pri príprave a realizácii seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít v rámci kampane organizovaných Národným kontaktným miestom. Okrem toho prisľúbili, že zahrnú témy kampane aj do vlastných aktivít organizovaných mimo rámca akcií podporovaných priamo z balíka FAST agentúry EU-OSHA. Jedným z konkrétnych výstupov stretnutia je aj dohoda o účasti zástupcu Národného kontaktného miesta na pravidelných kvartálnych mítingoch spoločnosti U. S. Steel Košice s jej dodávateľmi, čo umožní dostať informácie a nástroje vyvinuté EU-OSHA k širokému publiku zástupcov malých a stredných firiem spolupracujúcich s najväčším producentom ocele a plochých valcovaných výrobkov na Slovensku.
V rámci hodnotenia činnosti zazneli informácie o tom, že vlani sa zástupcovia Národného kontaktného miesta zúčastnili na štyroch seminároch a konferenciách venovaných BOZP a v rámci balíka na podporu činnosti národných kontaktných miest EU-OSHA zorganizovali tlačovú konferenciu na úvod kampane a štyri semináre, z toho jeden v spolupráci so zástupcami siete EEN, ktorú na Slovensku reprezentuje Regionálne podnikateľské a informačné centrum v Prešove. Okrem toho zorganizovalo Národné kontaktné miesto v spolupráci s jednotlivých inšpektorátmi práce množstvo podujatí v rámci týždňa BOZP vrátane premietania filmu s problematikou BOZP pre študentov Technickej univerzity v Košiciach. Zástupcovia NKM taktiež zabezpečili distribúciu viac ako 20 000 predmetov s logom kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky vrátane edukačných letákov a brožúr.
V pláne na rok 2019 počíta Národné kontaktné miesto s organizovaním troch seminárov, okrúhleho stola pre novinárov a tlačovej konferencie, ale tiež s premietaním víťazného filmu z vlaňajšej európskej súťaže filmov s tematikou BOZP pre študent
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.