Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov pracujúcich na diaľku počas pandémie COVID-19
Náhly rozmach telepráce z domu počas pandémie ­COVID-19 vystavil zamestnancov väčšiemu riziku poškodení podporno-pohybovej sústavy a problémov v oblasti duševného zdravia.
V novej správe, ktorú zverejnila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA sa rozoberajú tieto riziká, výhody a problémy vyplývajúce z telepráce, ako aj zavedené predpisy EÚ na ochranu zamestnancov. V správe sú okrem toho uvedené aj príklady osvedčených postupov v oblasti telepráce z rôznych sektorov v niekoľkých krajinách, ktoré boli prijaté počas pandémie, pričom zvláštny dôraz je kladený na posúdenie rizík.
Okrem toho pribudol k tejto téme aj nový článok na portáli OSHwiki. Text obsahuje množstvo informácií o telepráci, a s tým spojených fyzických a psychoso­ciálnych rizík a zároveň poskytuje jednoduché usmernenia, ako chrániť zamestnancov.
-
Správu Telepráca počas pandémie COVID-19: riziká a stratégie prevencie (v anglickom jazyku) nájdete na tomto odkaze:
https://osha.europa.eu/sk/publications/teleworking-during-covid-19-pandemic-risks-and-prevention-strategies/view
-
Prečítajte si nový článok na portáli OSHwiki o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a telepráci:
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_telework
-
Prezentácie z webinára o telepráci počas globálnej pandémie: prehľad rizík a politík prevencie v Európe, sú dostupné na nasledovnom odkaze:
https://healthy-workplaces.eu/sk/media-centre/events/telework-global-pandemic-overview-risks-and-prevention-policies-europe
Európsky týždeň boja proti rakovine na pracoviskách
Aj tento rok sme si v období od 25. do 31. mája pripomenuli
Európsky týždeň boja proti rakovine
, ktorý sa koná pod vedením Asociácie európskych líg proti rakovine s cieľom zvýšiť informovanosť o predchádzaní rakovine, prístupe k liečbe, a podporovať vyliečených pacientov. Týždeň boja proti rakovine sa
ukončil 31. mája pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku
, ktorým sa celosvetová pozornosť upriamila na choroby a úmrtia, ktoré tabak spôsobuje.
Slogan na rok 2021 znie "Commit to Quit" (Odhodlaj sa odvyknúť si)
, čo nadväzuje na rozhodnutie miliónov spotrebiteľov tabaku odvyknúť si od neho, ku ktorému dospeli počas pandémie ochorenia COVID-19.
Každý rok je v Európe diagnostikovaných 3,5 milióna nových prípadov rakoviny, pričom 1,3 milióna obyvateľov Únie jej aj podľahne. Vedecké analýzy však ukazujú, že viac 40% prípadom rakoviny možno predísť. Na účely riešenia tejto problematiky sa európsky plán na boj proti rakovine, ktorý je iniciatívou Komisie, zameriava na zníženie záťaže v dôsledku rakoviny pre pacientov, ich rodiny a systémy zdravotnej starostlivosti, pričom sa riešia aj nerovnosti v súvislosti s rakovinou medzi jednotlivými členskými štátmi a v rámci nich.
V roku 2016 bol vytvorený aj plán opatrení proti karcinogénom ako spoločný akčný program partnerov z celej Európy vrátane agentúry EU-OSHA. Jeho cieľom je bojovať proti látkam spôsobujúcim rakovinu na pracoviskách a zvyšovať informovanosť o nich. Podrobnosti o pláne, ako aj novú stratégiu na do roku 2024 môžete získať na stránke:
https://roadmaponcarcinogens.eu/roadmap-challenges-2020-2024/
Nové zistenia prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách ESENER-3 prinášajú viacero zaujímavýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.