Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Statické polohy a poškodenia podporno-pohybovej sústavy: ako môže dlhotrvajúce sedenie alebo státie v práci ovplyvniť zdravie pracovníkov
K tomu, aby ľudské telo dobre fungovalo, potrebuje pohyb. Preto, ak sa chceme vyhnúť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, ale aj iným zdravotným problémom, musíme sa vyhýbať statickým polohám. Práve otázky dlhodobého sedenia a státia v práci sú hlavnými témami dvoch správ, ktoré sú venované zdravotným rizikám sedavého zamestnania, ktoré nedávno publikovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "EU-OSHA").
Tieto správy sa zaoberajú otázkami, ktorí pracovníci sú najviac náchylní na tieto poškodenia, čo obsahujú rôzne usmernenia o státí a sedení pri práci, a ako môžu zamestnávatelia, predovšetkým v podmienkach malých podnikov a mikropodnikov, predchádzať rizikám a prispieť k zvýšeniu telesného pohybu zamestnancov.
Aj keď v Európskej únii (ďalej len "EÚ") neexistuje žiadna konkrétna politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") týkajúca sa práce v stoji, v stratégii EÚ v oblasti BOZP sa uznáva všeobecný problém poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a prikladá sa mu prioritný význam. Existujú taktiež viaceré smernice EÚ v oblasti BOZP uplatňované v členských štátoch EÚ, ktoré sa týkajú prevencie rizík v dôsledku dlhodobého vynúteného státia.
Dlhodobé státie možno definovať ako nepretržité státie dlhšie ako 1 hodinu alebo státie viac ako 4 hodiny denne. Dlhodobé vynútené alebo obmedzené státie zahŕňa aj státie na mieste (pohyb obmedzený na polomer 20 cm) a nemožnosť si načas uľaviť chôdzou alebo sedením.
Ako dlho vlastne stojíme pri práci?
Podľa údajov Eurostatu z roku 2017 každý piaty zamestnanec v EÚ (20%) trávil väčšinu svojho pracovného času v stoji. V Európskom prieskume pracovných podmienok z roku 2010 (EWCS) až 69% zamestnancov uviedlo, že pracujú v stoji alebo chodia minimálne 25% času. Medzi najohrozenejších pritom patria zamestnanci v kuchyni alebo čašníci, zvárači a rezači, maloobchodní predajcovia, pracovníci na príjme, elektrikári, farmaceuti, učitelia v školách a zamestnanci v oblasti starostlivosti o deti, fyzioterapeuti alebo barmani. Podobne sú na tom pracovníci montážnej linky, operátori strojov, bezpečnostní pracovníci, technici, asistenti v knižnici, kaderníci, laboranti, zdravotné sestry a ošetrovatelia a recepční. Mnohí zamestnanci, ktorí pri práci musia stáť, navyše pracujú v slabo platených zamestnaniach. Slabo platení a dočasní zamestnanci majú častokrát len málo možností rozhodovať o spôsobe vykonávania svojej práce a o tom, kedy si môžu urobiť prestávku, aby si sadli alebo sa poprechádzali. V niektorých zamestnaniach sa od zamestnancov môže vyžadovať zbytočné státie, napríklad sa musia starať o klientov v stoji len preto, že sa to považuje za profesionálnejšie alebo to lepšie vyzerá.
Riešenie problému dlhodobého státia pri práci je pritom otázkou udržateľnosti práce. Zamestnávatelia by mali svojim zamestnancom zabezpečovať dobré ergonomické pracovné podmienky a práca a pracovné stanice by mali byť konštruované tak, aby sa, pokiaľ možno, dalo zamedziť dlhodobému obmedzenému státiu. Zamestnanci by pri vykonávaní práce v stoji mali mať možnosť poprechádzať sa, natiahnuť sa a zmeniť polohu v stoji - najlepšie striedať státie, sedenie a opieranie sa o stoličku. V prípade potreby takisto musia mať možnosť oddychu v sede a možnosť poprechádzať sa. Existuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.