Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Zo zdrojov agentúry EU-OSHA, ELA a NIP pripravil Ladislav Kerekeš, Národné kontaktné miesto EU-OSHA

XXII. Svetový kongres o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Prevencia vo veku konektivity
V kanadskom Toronte sa v dňoch 20. až 23. septembra 2021 uskutočnil XXII. Svetový kongres o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tému "Prevencia v prepojenom veku: globálne riešenia na dosiahnutie bezpečnej a zdravej práce pre všetkých". Kongres zorganizoval Inštitút práce a zdravia (IWH) a Kanadské centrum bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (CCOHS) spolu s Medzinárodnou asociáciou sociálneho zabezpečenia (ISSA) a Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).
Uprostred prebiehajúcej pandémie COVID-19 vysokí vládni predstavitelia, zástupcovia odborových zväzov, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, organizácií sociálneho zabezpečenia, myšlienkoví lídri, profesijní experti a ľudia s rozhodovacími právomocami počas štyroch dní skúmali kritické otázky bezpečnosti a zdravia pri práci. Program kongresu ponúkol viac ako 200 rečníkov v šiestich technických sekciách a 21 sympóziách. Zároveň sa počas kongresu konal aj medzinárodný mediálny festival prevencie, pričom na ňom bolo možné vidieť tiež stovky virtuálnych plagátových prezentácií, ako aj medzinárodnú výstavu venovanú BOZP.
Svetový kongres o bezpečnosti a zdraví pri práci organizujú Medzinárodná organizácia práce (ILO) a Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA). Od roku 1954 sa každé tri roky koná v inej krajine na celom svete. Tento kongres je najväčším zhromaždením lídrov v oblasti BOZP na svete, na ktorom sa zvyčajne stretávajú tisíce delegátov z viac ako 150 krajín.
Aktuálny XXII. Svetový kongres sa mal pôvodne konať už vlani. Pre pandémiu COVID-19 však bol termín jeho konania preložený na rok 2021. Ešte v januári tohto roku organizátori rozhodli, že kongres sa uskutoční ako virtuálne podujatie. Témy podujatia však ostali rovnako aktuálne. Boli nimi: Inovácie pri riešení dlhodobých výziev v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Dôsledky meniaceho sa sveta práce na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Rozvoj kultúry prevencie.
Kampaň Európskeho orgánu práce - Práva na každú sezónu
Agentúra EU-OSHA aj Národný inšpektorát práce sa zapojili do aktivít v rámci európskeho akčného týždňa
Každý rok sa až 850 000 občanov EÚ zapojí do sezónnych prác v inej krajine EÚ. Sezónni pracovníci majú nárok na široký súbor práv, ale vzhľadom na dočasný charakter ich práce sú zraniteľnejší voči neistým životným a pracovným podmienkam. Pandémia COVID-19 navyše zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám. S cieľom zvýšiť informovanosť sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí ich zamestnávajú, o existujúcich právach, povinnostiach a poradenských službách, spustil Európsky orgán práce ELA informačnú kampaň
"Práva pre všetky ročné obdobia"
v spolupráci s Európskou komisiou, sieťou EURES, platformou na boj proti nelegálnej práci, množstvom národných inštitúcií v rámci jednotlivých krajín EÚ, ako aj v spolupráci so sociálnymi partnermi.
K aktivitám organizovaným v rámci týždňa opatrení v praxi, ktorý sa konal od 20. do 24. septembra 2021 sa pripojila aj agentúra EU-OSHA. Pri tejto príležitosti EU-OSHA uverejnila informačný leták a infografiku, v ktorých se
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.