Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

EU-OSHA hľadá nového výkonného riaditeľa
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "EU-OSHA") so sídlom v španielskom Bilbau hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pozície výkonného riaditeľa, resp. výkonnej riaditeľky. Oznam o výberovom konaní bol zverejnený v oficiálnom vestníku Európskej komisie 27. júla 2022. Výkonný riaditeľ/riaditeľka je právnym zástupcom agentúry EU-OSHA a je zodpovedný/á za celkové riadenie agentúry podľa strategického smerovania stanoveného Správnou radou EU-OSHA. Vhodní kandidáti by mali preukázať manažérske schopnosti na strategickej a operačnej úrovni, mali by disponovať vynikajúcimi rozhodovacími schopnosťami, vrátane schopnosti rozvíjať a implementovať strategickú víziu, stanovovať ciele a motivovať a viesť tímy ľudí v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí. Okrem toho by mali preukázať rozhodovacie schopnosti, vrátane schopnosti prijímať rozhodnutia v zložitom politickom prostredí a v núdzových situáciách, mali by disponovať praktickými skúsenosťami s riadením rozpočtu, financií a ľudských zdrojov v národnom, európskom a/alebo medzinárodnom kontexte. Zároveň sa od kandidátov vyžaduje veľmi dobrá znalosť európskych a národných politík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schopnosť komunikovať a rokovať na najvyššej úrovni riadenia s inštitúciami a orgánmi Európskej únie, ako aj s verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi.
Ďalšie podrobnosti o výberovom konaní a požiadavkách na kandidátov je možné nájsť na stránkach EU-OSHA, resp. v oficiálnom vestníku Európskej komisie na adrese
Uzávierka prihlášok je 26. septembra 2022 o 12:00 hod. bruselského času. Po tomto termíne už nebude možné podať online prihlášku do výberového konania!
Prieskum agentúry EU-OSHA v roku 2022 potvrdil spokojnosť zainteresovaných strán s jej prácou
Agentúra EU-OSHA nedávno realizovala prieskum, z ktorého vyplýva, že až 86% respondentov je spokojných s jej prácou. Prácu EU-OSHA považujú za relevantnú, užitočnú a prínosnú. Dokonca až 88% zainteresovaných strán, ktoré sa zapojili do prieskumu, pozitívne hodnotí príspevok agentúry EU-OSHA k zvyšovaniu informovanosti o rizikách BOZP a príslušných riešeniach. Práca agentúry EU-OSHA sa využíva pri tvorbe politík v EÚ a na národnej úrovni, ako aj na účely zvyšovania informovanosti, riešenia problémov v oblasti BOZP v podnikoch alebo na pracoviskách a na účely výskumu. Celkovo sa tak opätovne potvrdili pozitívne výsledky z predchádzajúcich podobných prieskumov.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch prieskumu nájdete v prezentácii dostupnej na webe EU-OSHA
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.