Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Propagácia kampane EU-OSHA na seminári bezpečnostných technikov Ministerstva obrany
V dňoch 10. až 12. októbra sa v Tatranských Zruboch konal celorezortný aktualizačný seminár bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci programu druhého dňa seminára odznela prednáška s informáciou o kampani EU-OSHA, zameranej na nebezpečné chemické látky. Bezpečnostným technikom rezortu bola vysvetlená podstata kampane, jej hlavné ciele a tiež možnosti, ako sa do nej aktívne zapojiť a dostali k dispozícii propagačné materiály podporujúce kampaň. Nebezpečné chemické látky – karcinogény a mutagény a posudzovanie rizík z hľadiska nebezpečných chemických látok boli tiež témou prednášky zástupkyne VÚHE MO SR. Účastníci seminára boli vyzvaní k podávaniu prihlášok do súťaže EU-OSHA v zbere príkladov dobrej praxe manažmentu chemických látok.
Európsky týždeň BOZP
V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každoročne v 43. týždni kalendárneho roka, prebiehali v rámci EÚ mnohé podujatia a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť udržateľnú prácu a zdravé pracoviská v kontexte súčasnej európskej kampane, zameranej na nebezpečné chemické látky. Aktivity na podporu Európskeho týždňa BOZP ako napr. „Týždeň otvorených dverí na Inšpektoráte práce Prešov“ predstavil bezplatné podujatie zamerané na prevenciu a poradenstvo ako najúčinnejšie dodržiavať právne a ostatné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania a sociálnej legislatívy v doprave. Týždeň otvorených dverí bol určený pre zamestnávateľov, zamestnancov a celú odbornú a širokú verejnosť. IP Prešov zabezpečil tiež prezentačný stánok v priestoroch obchodného centra, kde zamestnanci poskytovali širokej verejnosti bezplatné poradenstvo a propagačné materiály na zvýšenie povedomia o aktuálnych trendoch v oblasti ochrany práce.
Pod záštitou kampane organizovalo národné kontaktné miesto EU-OSHA na Slovensku 24. októbra pre študentov Technickej univerzity v Košiciach (ďalej TUKE) v aule univerzitnej knižnice premietanie dokumentárneho filmu s tematikou BOZP, ktorý si pozrelo viac ako 50 študentov. Film „Before the Bridge“, víťaz posledného ročníka súťaže dokumentárnych filmov v Lipsku, predstavil študentom aktuálnu tému vplyvu automatizácie a robotizácie na zmenu pracovísk a postavenia pracovníkov ako aj vplyvu automatizácie na pracovný trh súčasnosti. Hlavným cieľom filmu je zaoberať sa humanistickou perspektívou v nepretržite sa meniacich podmienkach práce, zohľadňujúc to, ako sa ľudia musia prispôsobiť a spolupracovať s robotmi, alebo čeliť pracovným podmienkam, ktoré zákonite prináša modernizácia a automatizácia pracovných pozícií. Film nav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.