Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Výročná správa agentúry EU-OSHA za rok 2017 - dosiahnuté úspechy a ďalšie ciele
Úlohou EU-OSHA aj v roku 2017 bolo neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe. Skončila sa kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie a agentúra zožala úspechy aj v iných hlavných projektoch, ako napríklad ESENER-2 (druhý európsky prieskum o nových a vznikajúcich rizikách), OiRA (online nástroj na hodnotenie rizík), bezpečnosť a ochrana zdravia v malých podnikoch a mikropodnikoch, náklady a prínosy investovania do BOZP. Tlačová aj výročná správa za rok 2017 (v angličtine), ako aj zhrnutie informácií, ktoré sú obsahom výročnej správy (vo všetkých jazykových verziách) a infografika o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti agentúry sú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA.
Publikácie EU-OSHA o novovznikajúcich rizikách
V dvoch nových publikáciách EU-OSHA sú zhrnuté výsledky výskumu, ktoré sa zaoberajú rizikami pre bezpečnosť a zdravie pri práci na európskych pracoviskách, ktoré vznikajú v dôsledku prudkého nárastu elektronického maloobchodu a stúpajúcej konzumácie liekov zvyšujúcich výkonnosť. Elektronický maloobchod sa vyznačuje expanziou a vysokým stupňom súťaživosti, ako aj efektivitou vzhľadom na nízke náklady. Keďže sa očakáva ďalší rozmach tohto odvetvia, v publikácii sa skúmajú dôsledky na spokojnosť pracovníkov a zdôrazňuje sa potreba proaktívneho riadenia.
Užívanie liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku sa tiež stáva čoraz bežnejším javom. Táto publikácia sa venuje príčinám a faktorom používania takýchto látok, pričom prináša aktuálne informácie o najnovších trendoch v oblasti rizík BOZP, ktoré predstavuje používanie liekov zvyšujúcich pracovnú výkonnosť. Sústreďuje sa na spoločenské a ekonomické prostredie, v ktorom stúpa pravdepodobnosť užívania takýchto látok, a hľadá odpoveď na to, ako sa o tejto problematike informuje v médiách. Zistenia, uverejnené v publikáciách, majú slúžiť na podporu diskusie k danej problematike. Celá štúdia o budúcnosti elektronického maloobchodu a liekoch zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku je v angličtine k dispozícii na webovej stránke EU-OSHA. Príspevky o 3D tlači s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia a o technológiách monitorovania na pracovisku sú už k dispozícii aj v iných jazykových verziách.
Kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky má svojich oficiálnych partnerov
Na šírení myšlienok kampane EU-OSHA, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o pretrvávajúcom význame kontrolovania nebezpečných chemických látok, presadzovať kultúru hodnotenia rizík a prevencie rizík a pomáhať podnikom prostredníctvom poskytovania praktických nástrojov a príkladov osvedčených postupov, sa významne podieľajú jej oficiálni partneri, zástupcovia rôznych spoločností, ktorých počet je približne 100 ako aj mediálni partneri, ktorých je vyše 30. Podpora kampane zo strany oficiálnych partnerov EU-OSHA predstavuje významný prostriedok na dosiahnutie cieľov kampane, pričom partneri môžu na oplátku využívať širokú škálu výhod, ktoré partnerstvo poskytuje. Partneri kampane sú aktívni najmä pri šírení materiálov EU-OSHA vypracovaných ku kampani, organizovaní osobných rozhovorov s pracovníkmi, podujatiach venovaných výmene osvedčených postupov a úzko spolupracujú aj s národnými kontaktnými miestami EU-OSHA. Zoznam oficiálnych partnerov kampane je uverejnený na webovej stránke EU-OSHA.
Rumunsko otvorilo kampaň EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky
V Bukurešti sa 27. júna 2018 konala tlačová konferencia a stretnutie členov národnej siete, ktorými bola otvorená súčasná dvojročná kampaň EU-OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky". Hlavným cieľom bolo upozorniť na tému kampane, jej kľúčové posolstvá a pripravované národné aktivity. Ako rečník bol pozvaný aj zástupca EU-OSHA Tim Tregenza, ktorý poukázal na dôležitosť vytvorenia kultúry prevencie. Rečníci ponúkli účastníkom konferencie prehľad dostupných e-nástrojov, podporujúcich hodnotenie rizík a ria
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.