Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Otvorenie novej kampane EU-OSHA na Slovensku
Počas tlačovej konferencie v Bratislave bola 26. apríla 2018 oficiálne otvorená nová dvojročná kampaň EU-OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky". Z úrovne EÚ bola otvorená na tlačovej konferencii v Bruseli 24. apríla. Cieľom je aktívne pripojenie sa k európskej kampani a organizovanie vlastných aktivít na národnej úrovni.
Počas dvoch rokov bude hlavným cieľom poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom praktické a jednoduché nástroje, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s chemickými látkami, ktoré sa používajú na pracoviskách.
Kampaň podporí zber príkladov dobrej praxe, riešení, ako pristupovať k problematike chemických látok a zachovať pritom zdravie pracovníkov. Najlepšie príspevky od zamestnávateľov budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži. Informácie k podmienkam zapojenia sa do súťaže budú zverejnené na webovej stránke Národného inšpektorátu práce (ďalej "NIP), ktorý je národným kontaktným miestom EU-OSHA.
Na tlačovej konferencii vystúpili pred zástupcami médií zástupkyňa NIP, kontaktná osoba pre EU-OSHA na Slovensku, hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, zástupkyňa Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, ktorá je zároveň členkou Riadiaceho výboru EU-OSHA za zamestnávateľov Slovenska, zástupkyňa Európskej siete podnikov, plniaca úlohu ambasádorky EU-OSHA a zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva, ktorí sa budú v nasledujúcich dvoch rokoch aktívne podieľať na aktivitách podporujúcich kampaň.
Informácie o nebezpečných látkach
Nová sekcia webového sídla EU-OSHA, ktorá úzko súvisí s kampaňou na obdobie rokov 2018 - 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky, predstavuje prehľad aktivít agentúry EU-OSHA a publikácií na túto tému a ponúka zaujímavé informácie o nebezpečných chemických látkach na pracovisku. Sekcia obsahuje prehľad európskych právnych predpisov, poukazuje na zdravotné problémy, ktoré môžu tieto látky spôsobiť, poukazuje na vznikajúce riziká, vysvetľuje zásady bezpečnej manipulácie a poskytuje prehľad preventívnych opatrení a návod na kontrolu nebezpečných látok na pracoviskách. Sekcia obsahuje aj informácie týkajúce sa karcinogénov a biologických látok a odkazuje na zdroje ďalších informácií.
Možno ju vyhľadať na webovej stránke EU-OSHA, ktorá ponúka uvedené informácie vo všetkých jazykoch EÚ.
Elektronický nástroj na posudzovanie rizika nebezpečných chemických látok
Nástroj vyvinutý na podporu kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky poskytuje na základe vložených údajov zrozumiteľné základné informácie upravené priamo pre používateľov ako aj informácie o dobrej praxi, napr. o rizikách, označovaní, právnych predpisoch, preventívnych opatreniach a ďalšie.
E-nástroj vygeneruje správu týkajúcu sa konkrétnej situácie v oblasti kontroly nebezpečných látok v konkrétnom podniku vrátane odporúčaní na zlepšenie. Sedem otázok dotazníka sa zaoberá bežnými postupmi v súvislosti s nebezpečnými látkami a chemickými výrobkami:
1.
Viete, ktoré riziká s nebezpečným
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.