Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Nová kampaň EU-OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky"
Počas tlačovej konferencie v Bruseli bola 24. apríla 2018 oficiálne otvorená nová dvojročná kampaň EU-OSHA, ktorej cieľom je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informácie o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť praktické a jednoduché nástroje, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s chemickými látkami, ktoré sa používajú na európskych pracoviskách. Kampaň podporí zber príkladov dobrej praxe a riešení ako pristupovať k problematike chemických látok a zachovať pritom zdravie pracovníkov.
Úvodné slovo na tlačovej konferencii predniesol komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu, ktorý hovoril o význame kampane a jej úlohe v kontexte s riešením aktuálnych problémov BOZP. Zdôraznil, že výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože legislatíva v oblasti chemických látok, ich distribúcia a používanie na pracoviskách sa považujú za problém, zasluhujúci si náležitú pozornosť. Nová kampaň nás bude sprevádzať počas rokov 2018 - 2019 a v rámci nej budú organizované početné aktivity aj na Slovensku. Prvou z nich je tlačová konferencia 26. apríla 2018 v Bratislave, na ktorú nadviaže seminár organizovaný pre členov národnej siete a šíriteľov myšlienky kampane v Bratislave.
O všetkých aktivitách bude národné kontaktné miesto informovať verejnosť prostredníctvom webovej stránky www. safework.gov.sk a tiež prostredníctvom médií.
Partneri kampane
EU-OSHA vyzýva európske a medzinárodné podniky a organizácie, aby sa v termíne do 20. mája 2018 stali oficiálnymi partnermi kampane "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky".
Ak budú aktívne propagovať kampaň a jej ciele, môžu partnerstvom získať priestor na zviditeľnenie sa na webovom sídle kampane a propagáciu prostredníctvom komunikačných kanálov agentúry. Ďalšie výhody zahŕňajú pozvánky na rôzne podujatia, príležitosti na vytváranie sietí a propagačné materiály kampane. Výzva je určená tiež novinárom a vydavateľom celoeurópskych, národných a regionálnych mediálnych spoločností, ktorí sa zaujímajú o problematiku BOZP.
Cena za dobrú prax v rámci kampane EU-OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky"
EU-OSHA prostredníctvom svojich národných kontaktných miest a predsedníctvami Rady Európskej únie vyzýva na zasielanie príspevkov do 14. ročníka súťaže o Cenu za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v rámci kampane "Zdravé pracoviská".
Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré významným a inovačným spôsobom prispeli k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s problematikou nebezpečných chemických látok. EU-OSHA hľadá príklady, ktoré ukazu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.