Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Bulharsko prebralo predsedníctvo Rady EÚ
Od 1. januára 2018 prebralo Bulharsko predsedníctvo Rady EÚ od Estónska. Predsedníctvo bude trvať do 30. júna 2018. Pracovný program počas 18-mesačného obdobia je spoločný pre tri členské štáty (predsednícka trojka). Súčasné predsednícke trio, ktorého súčasťou je aj Rakúsko, bude pokračovať v jeho vykonávaní.
Bulharsko počas svojho predsedníctva, ktoré sa bude niesť pod mottom "United we stay strong" (Spojení sme silní) sa zameria na tri kľúčové témy:
-
konsenzus v oblasti bezpečnosti a migrácie,
-
konkurencieschopnosť,
-
súdržnosť.
Ďalšie priority sú v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, a to hlavne budúcnosť práce, posilnenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie. V programe je aj revízia smernice č. 883/2004 a pokračovanie v legislatívnych aktivitách týkajúcich sa karcinogénov a mutagénov.
Podpora v oblasti komunikačných aktivít EU-OSHA
EU-OSHA zaviedla od novembra 2017 zmeny v oblasti komunikačnej stratégie, ktorých súčasťou bola aj zmena konzorcia poskytujúceho podporu v oblasti komunikačných aktivít jednotlivým národným kontaktným miestam.
V súčasnosti je vedúcim konzorcia talianska spoločnosť Pomilio Blumm, zastúpená na Slovensku a v Rakúsku spoločnosťou CEU Consulting GmbH. Úlohou národného partnera je poskytnúť svojmu kontaktnému miestu pomoc a podporu v implementácii komunikačných aktivít koordinovaných na európskej úrovni EU-OSHA. Ide o širokú škálu podujatí, akými sú: tlačové konferencie, semináre, exkurzie a okrúhle stoly s novinármi a mnohé ďalšie, ktoré budú predmetom implementácie počas realizácie novej kampane EU-OSHA.
Národná sieť EU-OSHA
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej "EU-OSHA") je odborným a koordinačným pracoviskom pre plnenie úloh EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zadávaných agentúre Európskou Komisiou, prípadne inými orgánmi Únie. Každý členský štát si určuje národné kontaktné miesto, ktoré je členom medzinárodnej siete EU-OSHA.
Vyššie uvedená činnosť je v SR zabezpečovaná Národným inšpektorátom práce a koordinovaná na národnej úrovni prostredníctvom tzv. Slovenského Focal Pointu a jeho poradného orgánu, tripartitnej národnej siete zástupcov orgánov, odborných organizácií a sociálnych partnerov (ďalej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.