Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Nová funkcia zobrazovacieho nástroja EU-OSHA "Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku"
K dispozícii je nová séria infografík krajín, ktoré umožnia užívateľom jednoduchý prehľad o tom, ako starnutie v práci ovplyvňuje Európu a jej jednotlivé krajiny. Infografiky krajín sú súčasťou sekcie "štatistiky krajín" v rámci nástroja online vizualizácie, ktoré obsahujú aj "profily krajín", v ktorých môžu používatelia nájsť všetky relevantné fakty a čísla. Možno tu nájsť aj príklady politík a stratégií súvisiacich s problematikou BOZP a programov EÚ28, krajín EZVO a EÚ. Nástroj a infografiky umožňujú porovnávať štatistiky z viac ako 30 krajín s inými krajinami alebo priemerom EÚ ako celku.
To by mohlo byť obzvlášť užitočné pre krajiny, v ktorých sa ešte neprejavili plné účinky starnúcej pracovnej sily a ktoré sa môžu poučiť z politík a stratégií používaných inde.
Napr. v Írsku je populácia omnoho mladšia ako celková populácia EÚ (v roku 2013 bol stredný vek v Írsku 35 v porovnaní so 42 v EÚ). Trvalé starnutie sa však očakáva až do roku 2050. V Írsku existuje národná stratégia pozitívneho starnutia, ktorá umožňuje aktívnu účasť ľudí na formálnej a neformálnej práci a dobrovoľníckych aktivitách v čase ich starnutia. Treba však zlepšiť systémy a štruktúry zdravotnej rehabilitácie a opätovného návratu do práce po dlhodobej chorobe, prípadne závažnom pracovnom úraze.
Naproti tomu v Nemecku a Bulharsku, kde je stredný vek vyšší ako priemer EÚ, už existujú osobitné ustanovenia o rehabilitácii a návrate do práce. Nemecko má niekoľko platforiem na podporu spolupráce zainteresovaných strán a dôležitú úlohu tu zohrávajú aj sociálni partneri. V Bulharsku existuje národný program BOZP.
Základnou koncepciou je uprednostňovanie prevencie pred rehabilitáciou a pred predčasným odchodom do dôchodku.
Ide o dobré príklady politických reakcií, ktoré môžu posúdiť ako hodné nasledovania aj ďalšie krajiny, ktoré začínajú cítiť účinky starnúcej pracovnej sily. Nástroj, publikovaný v januári 2017, je viacjazyčný a pomocou prekladača ponúka pomerne presné verzie nástroja v mnohých jazykoch. Nástroj na vizualizáciu pochádza z pilotného projektu Európskeho parlamentu o zdraví a bezpečnosti starších pracovníkov, ktorý vyústil do celého radu publikácií v tejto oblasti. Na webovej stránke EU-OSHA možno nájsť aj praktické nástroje kampane a udržiavať si aktuálne informácie o najnovších aktualitách a udalostiach kampane, a to vyhľadaním na Facebooku, LinkedIne a Twitteri. Je možné prihlásiť sa na odber bulletinu kampane.
Výzvy pre efektívne zastúpenie zamestnancov v oblasti BOZP
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.