Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Ocenenie víťazov súťaže EU-OSHA v zbere príkladov dobrej praxe
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vyhlásila v prvom roku kampane "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie" 13. ročník súťaže Európskej ceny za dobrú prax v oblasti BOZP. Súťaž bola určená pre organizácie a podniky členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, západného Balkánu a Turecka a prebiehala v dvoch fázach. Prvou fázou bol zber a výber na vnútroštátnej úrovni - na Slovensku to koordinuje národné kontaktné miesto, ktorým je Národný inšpektorát práce. Druhou fázou bolo vyhodnotenie na európskej úrovni. Účasť podnikov a organizácií a predloženie nominácií prebiehali prostredníctvom kontaktných miest jednotlivých štátov, pričom každý štát mal právo zaslať do súťaže dva najlepšie príspevky. Víťazov národného kola na Slovensku vybrala tripartitná komisia. Tieto príklady dobrej praxe splnili všetky kritériá súťaže a reprezentovali nás v medzinárodnej súťaži. Ocenené spoločnosti a organizácie, ktoré výnimočným a inovatívnym spôsobom prispeli k dobrému manažmentu s ohľadom na vek zamestnancov, boli slávnostne ocenené na nedávnej konferencii organizovanej 27. apríla v La Valette v rámci maltského predsedníctva EÚ.
Do súťaže bolo zaslaných spolu 42 príspevkov, z toho 37 prostredníctvom zástupcov národných kontaktných miest a ďalších 5 zo strany oficiálnych partnerov kampane.
Odborná komisia určila osem víťazov, zastupujúcich v rámci Európy organizácie z rôznych odvetví. Ide o dva príspevky z Nemecka, po jednom z Fínska, Maďarska, Belgicka, Španielska, Rakúska a Srbska. V kategórii doporučených sa umiestnili Cyprus, Dánsko, Taliansko, Holandsko, Fínsko, Slovenská republika, Česká republika a Slovinsko.
Slovenský príspevok zaslaný do súťaže, prezentujúci spoločnosť Duslo Šaľa, a.s., sa umiestnil v kategórii ôsmich doporučených príspevkov. Víťazné aj odporúčané príspevky budú zhrnuté v brožúre, ktorá bude preložená aj do slovenského jazyka a bude predstavená odbornej verejnosti počas seminárov a na iných podujatiach, organizovaných národným kontaktným miestom agentúry. Detailnejšie informácie v rámci tejto a predchádzajúcich kampaní sú k dispozícii na stránke EU-OSHA https://osha.europa.eu/sk/practical-solutions.
Partnerské podujatie kampane "Za zdravé pracoviská"
V Bruseli sa 22. - 23. marca 2017 konalo partnerské podujatie kampane "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie" a výmena dobrej praxe v oblasti BOZP. Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže "Cena za dobrú prax" v rámci kampane "Zdravé pracoviská" pre oficiálnych partnerov kam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.