Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
Slovensko je v poradí druhou krajinou tzv. trojky krajín, predsedajúcich v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017 EÚ.
1. júla prebrala Slovenská republika predsedníctvo v Rade EÚ od Holandska a od nás ho od 1. januára 2017 preberie Malta. Trojica predsedajúcich krajín pripravila spoločný program predsedníckej trojky, ktorý bol odsúhlasený na decembrovom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). Pri jeho vypracúvaní boli braté do úvahy predovšetkým priority strategického programu, pričom hlavnou prioritou je inkluzívny, inteligentný a udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť. Na webovej stránke EU-OSHA je spoločný program zverejnený v anglickej verzii.
Na propagáciu aktivít, ktoré budú prebiehať počas predsedníctva SR v Rade EÚ bol začiatkom mája ofi ciálne spustený web SK PRES www.eu2016.sk/sk.
Kampaň "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie"
Na webovej stránke EU-OSHA http://eguides.osha.europa. eu je k dispozícii elektronická príručka s množstvom informácií k aktuálnej kampani. Je vypracovaná pre štyri skupiny užívateľov (zamestnancov, zamestnávateľov, manažérov BOZP a tých, ktorí sa BOZP venujú profesionálne) so zohľadnením ich špecifi ckých potrieb.
Zameriava sa na štyri témy, ktoré predstavujú rôzne aspekty starnutia. Každá z tém obsahuje príklady dobrej praxe, komentár vysvetľujúci najčastejšie používané pojmy a užitočné odkazy na ďalšie zdroje informácií. Začiatkom septembra budú na webovej stránke EU-OSHA sprístupnené verzie aj v ďalších národných jazykoch.
Vybudovanie európskeho piliera pre sociálne práva EÚ spoločenstva
V marci Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k novým kľúčovým iniciatívam "európskeho piliera sociálnych práv". Projekt si kladie za cieľ prispieť k rozvoju európskeho "sociálneho acquis", čo je súbor právnych predpisov, ktoré používajú členské štáty pri vývoji ich národnej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti.
Právo BOZP je jedným zo základných princípov, ktorými majú byť stanovené piliere s ohľadom na nové výzvy vyplývajúce z menej stabilných pracovných pomerov, nových pracovných modelov a starnutia pracovnej sily.
Počas roka 2016 je Európska komisia zapojená do diskusií s inštitúciami EÚ, sociálnymi partnermi a občanmi. Jej výsledok by mal zapadať do zriadenia európskeho piliera sociálnych práv na začiatku roka 2017. Viac informácií je na webovej stránke EU-OSHA.
Prehľad úloh EU-OSHA v súvislosti s prípravou kampane 2018 - 2019
V poradí ďalšou EU-OSHA kampaňou pod názvom "Zdravé pracoviská" bude kampaň na tému vytvorenia kultúry prevencie nebezpečných chem
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.