Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Participácia na nových projektoch
EU-OSHA predstavila na zasadnutí členov Riadiaceho výboru možnosti participácie na nových projektoch. Malo by ísť o dva projekty, oba v trvaní 3 roky, na ktorých by EU-OSHA úzko spolupracovala s národnými kontaktnými miestami. Obsahom práce na prvom projekte by boli riziká v zdravotníctve, zahŕňajúc domácu starostlivosť a komunity, hlavné typy nanomateriálov v zdravotníctve a príklady preventívnych opatrení. Východiskom je súčasná situácia v zdravotníctve, kde pôsobia viaceré riziká, a to s ohľadom na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.
Cieľom je podporiť aktivity na národných úrovniach, získanie uceleného prehľadu hlavných rizík v odvetví zdravotníctva, podpora výskumu v tejto oblasti, tvorba praktických príručiek pre potreby užívateľov na úrovni podnikov.
Projekt zameraný na choroby podporno-pohybovej sústavy sa opiera o skutočnosť, že cca 100 miliónov Európanov má chronické problémy s podporno-pohybovou sústavou, najmä bolesti chrbta. Tieto problémy si vyžadujú viac ako 2% európskeho hrubého domáceho produktu, vo finančnom vyjadrení cca 240 bn eur ročne. Kampaň na túto tému bola prvý raz organizovaná z úrovne EU-OSHA v rokoch 2006 a 2007. Súčasťou nového projektu by bola aj revízia smernice o požiadavkách na ručnú manipuláciu s bremenami, identifikácia priorít výskumu BOZP v tejto oblasti, prehľad výskumných úloh a štúdií pre ďalšie potreby výskumu.
Konferencia zameraná na rodové hľadisko v BOZP a inšpekcii práce
Vo švédskom Malmö sa 2. februára konala konferencia, na ktorú boli pozvaní zástupcovia národných kontaktných miest EU-OSHA. Hlavnou témou bolo rodov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.