Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Záverečný samit EU-OSHA
V sídle EU-OSHA, v meste Bilbao, sa 3. a 4. novembra konal záverečný samit, ktorým sa skončila dvojročná kampaň (2014 a 2015) zameraná na stres na pracoviskách a jeho účinné riešenie. Samit zhrnul hlavné politické vyhlásenia, paralelné stretnutia o dobrej praxi v oblasti riadenia stresu a psychosociálnych rizík, stratégie a programy a inovačné spôsoby oznamovania v oblasti BOZP. Medzi účastníkmi boli zástupcovia európskych inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou BOZP, oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a zástupcovia národných kontaktných miest EU-OSHA.
Riaditeľka EU-OSHA, Christa Sedlatschek, poukázala na význam kampane, ktorá bola najúspešnejšou v histórii doterajších kampaní.
Na jej reč nadviazal videozáznam príspevku Marianne Thyssen, komisárky EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a pracovnú mobilitu. Potom vystúpil Pedro Llorente, námestník ministra práce, zamestnanosti a sociálnej bezpečnosti zastupujúci španielsku vládu. Príhovory mali aj predstavitelia baskickej vlády a generálneho riaditeľstva Európskej konfederácie odborov (ETUC).
Za úvodnými príhovormi nasledovali prezentácie a sekcie zamerané na Dobrú prax a manažment stresu a psychosociálnych rizík, stratégie a programy manažmentu stresu a psychosociálnych rizík pri práci a sekcia zameraná na inovatívne spôsoby komunikácie o BOZP.
Na samite boli vyzdvihnuté dobré príklady z praxe, ktoré sa podarilo zhromaždiť EU-OSHA počas trvania kampane, znižujúce negatívny dopad fenoménov modernej doby, spôsobujúcich stres, neistotu v zamestnaní, nadmerný tlak a sociálne nerovnosti.
Závery kampane poukázali na to, že riešenie rizikových faktorov v oblasti BOZP na pracoviskách vrátane psychosociálnych rizík sú podmienkou ďalšieho rozvoja európskeho hospodárstva, a to vďaka zníženiu miery absencií, nehôd a úrazov. Prezentácie, videá a fotogaléria samitu sú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA.
Filmová cena "Zdravé pracoviská 2015"
Na Medzinárodnom festivale dokumentárnych a animovaných filmov 31. októbra v Lipsku sa s podporou agentúry EU-OSHA udeľovala filmová cena "Zdravé pracoviská", ktorej cieľom je propagovať bezpečné a zdravé pracoviská v Európe.
Víťaznými režisérmi súťaže za rok 2015 sú Alejandra Tomei a Alberto Couceiro z Nemecka za animo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.