Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Konferencia k záverom projektu Európskej komisie, zameranom na starších zamestnancov
22. septembra sa v Bruseli konala konferencia k záveru projektu "Zdravá a bezpečná práca v každom veku a prezentácia BOZP politík, stratégií a úspešných príkladov a praktík". Ide o projekt, ktorý v roku 2012 zadala Európska komisia na riešenie EU-OSHA.
Obsahom konferencie bolo päť prezentácií záverečnej správy, na ktoré nadviazali tri sekcie, ukončené panelovou diskusiou za účasti tripartity:
-
Starnutie - BOZP - pohlavie
-
BOZP politiky, stratégie, aktivity a praktiky na pracoviskách
-
Rehabilitácia - systémy a programy
Záverečná správa obsahuje prehľad súčasnej situácie a poznatkov v rámci 32 krajín, ktoré boli predmetom zisťovania (28 členských štátov EÚ a 4 krajiny EZVO) v oblasti BOZP starších zamestnancov s ohľadom na pohlavie, stratégie vo veci rehabilitácie a návratu do práce u ľudí, ktorí utrpeli pracovný úraz, resp. sú po dlhodobej práceneschopnosti. Aktivity na podporu BOZP sa musia zamerať na podporu schopnosti zamestnancov pracovať dlhšie. Niektoré krajiny, ako Nemecko a severské krajiny, majú vyvinuté podporné programy a zaviedli holistický prístup na zvýšenie starostlivosti o starších zamestnancov.
Úspešné politiky - ich elementy integrujú sociálno-ekonomické aspekty, BOZP a pracovné podmienky, opatrenia na úseku verejného zdravia, ako aj rovnoprávnosť. Dôležitým aspektom pre zotrvanie v pracovnom procese do vyššieho veku je aj adaptácia celoživotného vzdelávania, implementácia politík s rôznym prvkom - právnym, fi nančným a technickým.
Správa k záverom pilotného projektu v časti systémy re
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.