Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Hlavné riziká práce a pracovného prostredia zdravotníckych pracovníkov (vrátane pracovníkov poskytujúcich domácu starostlivosť)
Na získanie prehľadu EU-OSHA o hlavných rizikách v odvetví zdravotnej starostlivosti boli zozbierané a analyzované údaje dostupné na úrovni EÚ, vrátane európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) a výberového zisťovania pracovných síl v EÚ (LFS). Zo štatistík vyplynulo:
-
Pracovníci zdravotnej a sociálnej starostlivosti majú štvrtý najvyšší podiel závažných zdravotných problémov súvisiacich s prácou hneď za odvetviami ako výroba a stavebníctvo. Najvyšší podiel chorôb z povolania sa zistil v odvetviach: "výroba" (38%), "stavebníctvo" (13%), "veľkoobchod a maloobchod, oprava" (7%) a "zdravotníctvo a sociálna pomoc" (5%).
-
V prípade žien v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci bola väčšia pravdepodobnosť výskytu jedného alebo viacerých úrazov alebo častejšie trpeli chorobou z povolania ako ženy pracujúce v iných sektoroch.
-
Podľa piateho Európskeho prieskumu pracovných podmienok expozícia biologickým a chemickým rizikám je najviac rozšírená v oblasti zdravotníctva, kde lekári a sestry musia často manipulovať s infekčnými materiálmi, ako aj s chemikáliami, ktoré sa používajú na dezinfekciu nástrojov a pracoviska.
-
Sektor zdravotnej starostlivosti sa podľa prieskumu EWCS v dôsledku rizík súvisiacich s polohami pri práci nachádza na piatom mieste po stavebníctve, poľnohospodárstve, priemysle a veľkoobchode, maloobchode, stravovaní a ubytovaní.
-
Ako hlavné problémy v oblasti BOZP boli identifikované pracovný stres, násilie a obťažovanie. Všetky tieto psychosociálne riziká vyvolávajú najväčšie obavy v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci, za nimi nasleduje školstvo a verejná správa.
Z európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách agentúry EU-OSHA (ESENER) vyplynuli významné informácie aj o činnostiach v oblasti riadenia rizík v odvetví zdravotnej starostlivosti a na základe výsledkov sa ukázalo, že najväčšie obavy vyvolávajú také problémy ako absencia z dôvodu choroby a psychosociálne riziká. Z výsledkov vyplýva, že:
-
Pokiaľ ide o uplatňovanie posudzovania rizika alebo podobných opatrení, zdravotníctvo a sociálna pomoc sú tesne nad priemerom EÚ, ale za takými odvetviami ako stavebníctvo a výroba.
-
Úroveň monitorovania absencií z dôvodu choroby v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci je najvyššia v EÚ.
-
Zdravotníctvo a sociálna pomoc je odvetvím, ktoré vyvoláva najväčšie obavy, pokiaľ ide o pracovný stres a násilie alebo hrozbu násilia.
Zdroj: Súčasné a vznikajúce problémy v sektore zdravotnej starostlivosti vrátane domácej a k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.