Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Luxembursko prevzalo predsedníctvo EÚ
1. júla toho roku prevzalo Luxembursko predsedníctvo EÚ, ktoré do konca júna zastrešovalo Lotyšsko. K povinnostiam predsedajúcej krajiny patrí zabezpečenie zasadnutí Rady EÚ, ktorá je rozhodovacím orgánom. Luxemburské predsedníctvo je záverečným triom krajín Taliansko - Lotyšsko - Luxemburg, ktorého hlavným cieľom boli aktivity smerujúce k prekonaniu hospodárskej krízy, zvyšovaniu rastu, vytváraniu nových pracovných príležitostí a ochrane základných ľudských práv. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke predsedníctva, na ktorú sa možno dostať aj z webovej stránky EU-OSHA.
Výročná správa EU-OSHA
V zhrnutí výročnej správy EU-OSHA za rok 2014 sa upriamuje pozornosť na hlavné činnosti počas roka, vrátane dokončenia práce v teréne v prieskume ESENER 2, začiatku projektu "Zlepšovanie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe", interaktívneho projektu on-line na hodnotenie rizík (OiRA), dobrých výsledkov kampane "Zdravé pracoviská bez stresu" a očakávaného spustenia platformy OSHwiki. Správa obsahuje aj pohľad do budúcnosti a základné informácie k ďalšej plánovanej kampani "Zdravé pracoviská pre každý vek", ktorá bude zameraná na propagovanie udržateľného pracovného života. Obsah správy je v anglickom jazyku zverejnený na webovej stránke EU-OSHA.
Seminár EU-OSHA
Kampaň "Zdravé pracoviská bez stresu" podporil na národnej úrovni 17. júna seminár v Sliači, ktorý obsahovo zabezpečilo národné kontaktné miesto EU-OSHA. Zúčastnilo sa ho vyše 40 osôb. Súčasťou bola aj prezentácia Union zdravotnej poisťovne s názvom "Ako zdravé benefity ovplyvňujú zdravie zamestnancov" a informácia o iniciatíve za zdravšie Slovensko.
V roku 2015 plánuje národné kontaktné miesto ešte dva semináre pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia na jeseň v Prešove a v Košiciach a seminár pre zástupcov Európskej siete podnikov. Program bude mesiac pred plánovanou aktivitou zverejnený spolu s podrobnými informáciami o mieste konania, prednášateľoch a témach prednášok na webovej stránke NIP.
Deň BOZP v U. S. Steel Košice
U. S. Steel Košice sa dostal do kategórie víťazných spoločností v súťaži "Dobrá prax - Zdravé pracoviská bez stresu", vyhlásenej EU-OSHA. Spoločnosť organizuje pre svojich zamestnancov rôzne podujatia na podporu zdravia, fyzickej a psychickej kondícia, vrátane športových aktivít, ako napr. majstrovstvá USSK vo futbale a projekt "Rodiny športujú". V júni toho roku sa konalo pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov podujatie "Rodinný deň bezpečnosti - Family Safety Day", ktorý pomáha okrem iného zvyšovať informovanosť o význame bezpečnosti a ochrany zdravia a zamestnanci môžu zároveň relaxovať v priateľskej atmosfére so svojimi rodinami. Na toho ročnom dni bezpečnosti sa účastníkom predstavil aj hrdina animovaných filmov Napo, ktorého poznáme z úspešnej série filmov zameraných na problematiku BOZP.
Exkurzia novinárov
23.6.2015 sa uskutočnila exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.