Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Semináre EU-OSHA
Kampaň
"Zdravé pracoviská bez stresu"
prebiehajúcu v rokoch 2014 - 2015 sprevádzajú na národnej úrovni aj v druhom roku bezplatné semináre. Obsahovo ich zabezpečuje národné kontaktné miesto EU-OSHA a Národný inšpektorát práce. Prvý seminár sa konal 5. mája v Bratislave a zúčastnili sa ho členovia národnej siete EU-OSHA a ďalší záujemcovia (spolu viac ako 70 účastníkov). Druhý zo seminárov pre 50 ľudí sa konal 17. júna v Sliači.
Semináre sú zhodnotené na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.safework.gov.sk. V roku 2015 sú plánované ešte dva semináre pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia na jeseň v Prešove a v Košiciach a seminár pre zástupcov Európskej siete podnikov. Na webovej stránke NIP sú pravidelne v lehote mesiac pred plánovanou aktivitou zverejnené podrobné informácie o mieste konania a programe plánovaných seminárov s uvedením prednášateľov a tém prednášok.
"Zdravé pracoviská bez stresu" na konferencii Národné fórum údržby
2. a 3.6.2015 sa na Štrbskom Plese konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 15. ročník medzinárodnej konferencie
"Národné fórum údržby 2015"
, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Počas otvorenia konferencie boli odovzdávané ceny Slovenskej spoločnosti údržby
"Údržbár roka"
a
"Za diplomovú prácu"
na tému údržby. Odborný program konferencie bol zameraný na tému
"Bezpečnosť a riziká v údržbe"
, ale do programu bola zaradená aj prednáška na podporu súčasnej kampane EU-OSHA
"Úspešné riadenie psychosociálnych rizík - Dobré príklady z praxe"
.
Seminár EuroHealthNet
EuroHealthNet, ktorý je neziskovým partnerstvom verejných inštitúcií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rámci Európy, zorganizoval pre svojich členov a partnerov 19. mája 2015 v Bruseli seminár zameraný na psychické zdravie. Diskutovali o význame prijímania opatrení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.