Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta eu-osha a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta eu-osha a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Aktivity Lotyšska v rámci predsedníctva EÚ-OSHA (od 1.1.2015)
27. - 28.4.2015 bola v Rige organizovaná
konferencia spojená so slávnostným odovzdávaním cien víťazom súťaže Dobrá prax.
Konferenciu otvoril minister sociálnych vecí Lotyšska Uldis Augulis. V príhovore zdôraznil, že mnohé organizácie nesprávne považujú psychosociálne riziká za tabuizovanú tému: "Približne v jednej tretine európskych podnikov sa práve neochota otvorene diskutovať o psychosociálnych rizikách a strese javí ako najväčšia prekážka pri riešení týchto problémov. V súčasnosti má v Lotyšsku iba 20% firiem zavedené plány prevencie týchto rizík a preto veríme, že ceny pomôžu zvýšiť povedomie a budú inšpiráciou pre lepšie psychosociálne pracovné podmienky v našej krajine."
Riaditeľka agentúry EU-OSHA, Christa Sedlatschek, vo svojom príhovore podčiarkla dôležitosť zvládania stresu na pracovisku. Uviedla, že psychosociálne rizikové faktory sú často vnímané ako ťažšie zvládnuteľné v porovnaní s inými problémami. S týmito rizikami si však možno poradiť pomocou rovnakých princípov, ako v prípade akéhokoľvek iného problému súvisiaceho s BOZP a práve to je skutočnosť, na ktorú chceme poukázať prostredníctvom cien za dobrú prax v oblasti zdravých pracovísk. Napr. mnohostranný program spoločnosti Siemens s názvom
"Život v rovnováhe"
pomohol zlepšiť psychosociálne pracovné prostredie v pobočke v Belgicku a španielsky hotel Colón, ktorý má len 78 zamestnancov, úspešne implementoval participačný postup prevencie psychosociálnych rizík, vďaka ktorému sa podarilo zlepšiť organizáciu práce, ako aj podmienky pre zamestnancov.
Zástupcovia víťazných spoločností, ako napr. Daimler (Nemecko), Schuberg Philis (Holandsko) a Zavarovalnica Triglav (Slovinsko) sa podelili o svoje skúsenosti pri úspešnom riadení stresu a psychosociálnych rizík pri práci. Všetky ocenené a uznané príklady sú prezentované v brožúrke
"Ceny za dobrú prax"
, ktorá bude preložená aj do slovenského jazyka.
Medzi ocenené spoločnosti sa dostal aj slovenský príspevok spoločnosti U. S. Steel s.r.o. Košice.
V rámci konferencie boli prezentované výsledky prieskumu Esener, hry BOZP, elektronické nástroje hodnotenia rizík, BOZP softvér, rôzne príklady dobrej praxe a boli premietané krátke videá poskytujúce inšpirácie, akým spôsobom sa dá propagovať BOZP. Plenárne zasadnutia v rámci konferencie boli zamerané predovšetkým na komunikáciu a úspešné riadenie kampaní. Tematický deň výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), organizovaný v máji v rámci predsedníctva, sa bude zaoberať otázkou, či inšpekcia práce má viac striktne kontrolovať alebo radiť, na čo je lepšie dať hlavný dôraz.
Novinky z predsedníctva Lotyšska
Posledné novinky, plánované aktivity, fotografi e a video galérie týkajúce sa lotyšského predsedníctva v Rade EÚ možno nájsť na oficiálnej stránke EU2015.LV. Webová stránka poskytuje najdôležitejšie informácie o predsedníckych aktivitách v štyroch jazykoch - lotyšskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.
Téma kampane na roky 2018 - 2019
V marci toho roku sa v Bilbao, ktoré je sídlom EU-OSHA, zišli zástupcovia tripartity, aby okrem iných tém, ktoré boli obsahom rokovania diskutovali a rozhodli o ústrednej téme dvojročnej kampane na roky 2018 - 2019.
Bolo navrhnutých päť tém:
-
Nebezpečné látky
-
Zdravotníctvo a sociálna sféra
-
Hovorme o BOZP - tému navrhli zástupcovia zamestnávateľov
-
Kultúra prevencie - návrh skupiny zastupujúcej vládu
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.