Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
OSHwiki
EU-OSHA vytvorila
on-line encyklopédiu,
ktorej cieľom je vytvárať a navzájom si vymieňať vedomosti a informácie o manažmente BOZP, psychosociálnych rizikách a strese súvisiacom s prácou, nebezpečných látkach (chemických a biologických), ergonómii a inej problematike súvisiacej s bezpečnosťou práce. Obsahuje aj príklady dobrej praxe BOZP.
Všetky články sú písané akreditovanými odborníkmi BOZP a akademikmi. OSHwiki je poskytovaná všetkým užívateľom zadarmo a podporuje aj zdieľanie uverejnených článkov a príspevkov. Platforma podporuje všetky jazyky a niektoré články už boli preložené OSHwiki komunitou. Úlohou národných kontaktných miest je pomáhať jej rastu a publicite prostredníctvom vlastných webových stránok a sociálnych médií, ako aj šírením informácií o tomto produkte na vlastných národných akciách, napr. seminároch. Snahou je prilákať viac BOZP odborníkov, aby sa zapojili do písania článkov a zdieľania informácií publikovaných prostredníctvom OSHwiki.
Uvedenú platformu možno sledovať na Twitteri, Facebooku a na sieti LinkedIn. V prípade záujmu stať sa autorom treba vypísať prihlášku, ktorá je k dispozícii na hlavnej stránke OSHwiki a zaslať ju na adresu info@oshwiki.eu. Viac informácií nájdete na www.oshwiki.eu.
Celoeurópsky prieskum podnikov
Na webovej stránke EU-OSHA sú v anglickom jazyku zverejnené prvé výsledky
prieskumu o nových a vznikajúcich rizikách
(ESENER). Úvodná analýza predstavuje výber z výsledkov prieskumu, týkajúci sa
takmer 50 000 podnikov,
ktoré zahŕňajú všetky odvetvia a činnosti v Európe. Oslovení respondenti boli v období leto/jeseň 2014 predmetom prieskumu, ktorého cieľom bolo poskytnúť porovnateľné údaje, ktoré pomôžu pri tvorbe politík a účinnejšom riešení problémov BOZP, s dôrazom najmä
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.