Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Kampaň EU-OSHA v rokoch 2016 - 2017
Agentúra intenzívne pripravuje podklady pre kampaň, ktorá sa v rokoch 2016 - 2017 zameria
na podporu zamestnávania a vhodné pracovné podmienky starších zamestnancov.
Zástupcovia tripartity zvolili tému kampane z dôvodu dlhodobého nepriaznivého demografi ckého vývoja v Európe a vzhľadom na očakávaný nárast podielu starších ľudí na európskych pracoviskách. Zamestnávatelia sa teda budú musieť čoraz viac spoliehať na starnúcich pracovníkov a ak na to budú včas pripravení, mohlo by im to byť v konečnom dôsledku prospešné. Niektoré štúdie poukazujú na to, že starší pracovníci sú lojálnejší voči svojmu zamestnávateľovi, a že ich zručnosti, skúsenosti a zrelosť všeobecne prevažujú nad potenciálnymi problémami, ako sú napr. ochorenia súvisiace so starnutím alebo ťažšie adaptovanie sa na nové technológie a pracovné postupy. Základom prípravy na kampaň je správne hodnotenie rizík, ktoré má zohľadňovať jednotlivé rozdiely vo funkčných schopnostiach, zdraví a v ďalších aspektoch rozmanitosti medzi zamestnancami, pričom jedným z nich je aj vek. Prispôsobovanie práce jednotlivým potrebám, zručnostiam a zdravotnému stavu by teda malo predstavovať nepretržitý a dynamický proces počas celého pracovného života človeka na základe primeraného hodnotenia rizík. Patrí k tomu aj prispôsobenie práce zdravotnému stavu a potrebám starších zamestnancov. Vek je jedným z významných aspektov rozmanitosti pracovnej sily, ktorý netreba opomenúť.
Kampaň bude vychádzať zo
Stratégie Európa 2020,
ktorá si kladie za cieľ
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov na 75%.
Aby sa tak stalo, európski občania budú musieť pracovať dlhšie. V mnohých krajinách EÚ už boli zavedené dôchodkové reformy, ale aby sa zabránilo situácii, keď zvyšovanie veku odchodu do dôchodku povedie k zvýšenému výskytu predčasného odchodu do dôchodku, prípadne k nárastu počtu invalidných dôchodcov, treba vykonať zmeny, ktoré umožnia starším zotrvať v pracovnom procese dlhšie a odísť do dôchodku v dobrom z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.