Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Ekonomické aspekty investovania do BOZP - téma seminára EU-OSHA
EU-OSHA organizovala v septembri 2014 v Amsterdame v spolupráci s holandským ministerstvom sociálnych vecí a zamestnanosti seminár
"Investície do bezpečnosti a ochrany zdravia",
ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov z približne 24 rôznych krajín, zastupujúcich všetky zainteresované skupiny. Zástupcov za jednotlivé krajiny delegovali siete agentúry v krajinách EÚ a mimo nej. Hlavným cieľom stretnutia bolo poukázať na
metódy zisťujúce návratnosť prostriedkov investovaných do BOZP v prospech európskych zamestnancov,
prezentácia úspešných projektov, príkladov dobrej praxe a programov a výmena vzájomných skúseností.
Rozsah, v akom organizácie alokovali zdroje podmieňujúce úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia je podmienený kombináciou právnych, finančných a morálnych faktorov. Nikto nespochybňuje skutočnosť, že každý má základné právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Príliš často je však prístup k BOZP prezentovaný zjednodušene a s tvrdením, že
"nehody sa stávajú nezávisle od našej vôle".
BOZP je považovaná za byrokraciu a v podnikaní za ekonomickú záťaž, ktorú si najmä menšie podniky nemôžu dovoliť. Náklady na dodržanie bezpečnostných a hygienických predpisov sú najmä vo vnímaní malých a stredných podnikov považované za vysoké a nerentabilné. Počas seminára boli prezentované viaceré obchodné prípady a niekoľko projektov, ako presvedčivé argumenty výhod a návratnosti investovania finančných prostriedkov do zlepšenia úrovne BOZP. Organizátori poukázali na to, že obdobnou témou sa zaoberal aj nedávny svetový kongres BOZP vo Frankfurte nad Mohanom, kedy medzinárodná organizácia zamestnávateľov v rámci sympózia prezentovala prostredníctvom popredných svetových firiem, ako sú Heineken, BT a BAE Systems presvedčivé dôkazy toho, že
zvyšovaním nákladov do BOZP sa zvyšuje aj výkonnosť podniku.
Ako konkrétne príklady uviedli viaceré obchodné prípady, programy duševného zdravia pre budovanie odolnosti zamestnancov, príklady realizácie programov školení a zručností pre mládež, pričom všetky z uvedených aktivít sú považované za kľúčové prvky pre udržateľnosť podnikania.
V rámci seminára odznela aj správa EU-OSHA, zverejňujúca rôzne metodiky používané pre výpočet nákladov na BOZP spolu s návodmi, ako môžu byť ekonomické stimuly použité na podporu BOZP.
EU-OSHA bude onedlho publikovať zbierku prípadových štúdií, analýzy nákladov a prínosov intervencií v oblasti malých a stredných podnikov. Aj na úrovni seminára sa zdôraznil význam tripartity, ktorá je základným rysom modelu bezpečných európskych pracovísk.
Stretnutie zástupcov národných kontaktných miest EU-OSHA
V zmysle dohody raz za dva roky zorganizovať stretnutie zástupco
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.