Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Príklady dobrej praxe - súčasť kampane 2014 - 2015
Súčasťou aktivít počas prvého roka kampane
"Zdravé pracoviská bez stresu"
je zber príkladov dobrej praxe. Ich cieľom je upozorniť na najlepšie príklady spoločností alebo organizácií, ktoré aktívne riadia stres a psychosociálne riziká pri práci. Víťazi európskej súťaže musia preukázať iniciatívny a účinný prístup pri riešení problému psychosociálnych rizík.
Súťaž prebehla aj na Slovensku, kde sme získali tri príspevky (U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s. a Slovnaft a.s.) spĺňajúce všetky požadované kritériá. Porota v tripartitnom zložení rozhodla, že EU-OSHA budú ako dva najlepšie príspevky dobrej praxe zaslané príklady spoločností, a to U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorý porota vyhodnotila ako najlepší a príspevok spoločnosti Slovnaft, a.s.
Porotcovia zostavení EU-OSHA budú v januári 2015 posudzovať príspevky zaslané z jednotlivých štátov, pričom svoju pozornosť zamerajú na najlepšie príklady podnikov alebo organizácií, ktoré úspešne posudzujú, eliminujú alebo znižujú psychosociálne riziká a stres pri práci. Víťazi budú zverejnení v apríli budúceho roka, kedy budú slávnostne ocenení na konferencii v Lotyšsku.
Víťazné príspevky budú uverejnené v osobitnej publikácii, distribuovanej v celej Európe a propagovanej prostredníctvom internetovej stránky agentúry EU-OSHA.
Taliansko predsedá EÚ
Taliansko, ktoré naposledy predsedalo EÚ v roku 2003, prebralo súčasné predsedníctvo od Grécka a jeho mandát bude trvať
od 1. júla do 31. decembra 2014.
Na uvedené obdobie si stanovili ciele:
-
zvýšiť zamestnanosť v EÚ a prednostne sa zamerať na migráciu,
-
zvážiť spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.