Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Nové riziká vyvolávajú obavy v elektroenergetike
Rýchle tempo technologickej inovácie vytvára pre pracovníkov v elektroenergetike nové riziká. Seminár, organizovaný 20. marca 2014 v Bruseli Európskou odvetvovou komisiou pre sociálny dialóg energetiky (SSDC) v rámci projektu EU-OSHA
"Predvídanie nových a vznikajúcich rizík v súvislosti s novými technológiami v zelených prácach do 2020",
využil scenáre na identifikovanie týchto potenciálnych problémov bezpečnosti a ochrany zdravia v práci a zameral sa na ich možné riešenia. Rýchlo sa meniaca technológia, neznáme materiály a nedostatok zručností, na to všetko sa kládol dôraz ako na príčinu predpokladaných problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v tomto odvetví. Cieľom bolo zároveň stimulovať záujem účastníkov o tie časti projektu, ktoré sú relevantné pre ich sektor a ukázať, ako môžu byť vypracované scenáre použité na predvídanie nových a vznikajúcich rizík a na ich riešenie. Prezentácie zo seminára, ako aj správa publikovaná k jeho záverom v júli 2014 sú v anglickom jazyku zverejnené na webovej stránke agentúry.
Výchova k BOZP na základných školách
EU-OSHA spolu s konzorciom pre Napo vypracovala
súbor vzdelávacích nástrojov pre učiteľov,
ktoré zábavným a nápaditým spôsobom, s použitím videoklipov o Napovi, predstavia deťom ZŠ
témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.
Každý učebný balík obsahuje kľúčové informácie a ciele vzdelávania, poskytuje učiteľom kompletné informácie o navrhovaných činnostiach o potrebných zdrojoch spolu s programom vzorovej lekcie, ktorá môže byť priamo začlenená do vyučovacej hodiny.
Zdrojové balíky poskytujú programy navrhovaných lekcií s cieľom
vzdelávať deti vo veku od sedem do jedenásť rokov o význame ochrany zdravia a bezpečnosti.
Informačné vzdelávacie súbory nástrojov obsahujú podrobné pokyny pre učiteľov,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.