Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Vytváranie sietí agentúry a koordinácia jej činnosti
Viacročný strategický program agentúry (obdobie rokov 2014 - 2020) prispieva k posilneniu vzťahov s jej sieťou kontaktných miest. Jednou z priorít bolo aj v roku 2013 zabezpečenie dobrého fungovania siete kontaktných miest, a to aj napriek zložitému podnikateľskému prostrediu. Návštevy pomáhajú demonštrovať vládam a sociálnym partnerom význam práce kontaktných miest. Agentúra uskutočnila v roku 2013 dve takéto návštevy - v Litve a vo Fínsku. Z medzinárodného hľadiska poskytla podporu Medzinárodnej organizácii práce na vzdelávacom seminári pre tvorcov politík v oblasti BOZP predstavením európskeho tripartitného modelu.
Agentúra pokračovala v príprave kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na zapojenie do európskych aktivít v oblasti BOZP, napr. poskytovaním podpory, aby sa mohli pripojiť k jej sieti kontaktných miest a podieľať na jej aktivitách, prekladaním a tlačením materiálov pre kampane
"Zdravé pracoviská"
, distribuovaním DVD nahrávok o Napovi a povzbudzovaním k účasti na aktivite
"Cena za dobrú prax"
, čo sa v roku 2013 ukázalo ako úspešné, keď sa jedným z víťazov stala turecká spoločnosť - čo je vynikajúcim príkladom vplyvu práce agentúry.
Styčná kancelária v Bruseli pokračovala vo svojej práci, ktorá spočíva v reprezentácii agentúry a poskytovaní informácií hlavným partnerom. V roku 2013 sa najväčší dôraz kládol na prácu kancelárie v oblasti európskeho sociálneho dialógu z hľadiska potenciálu výborov odvetvového sociálneho dialógu prispievať k rozvoju nástrojov pre projekt OiRA. Kancelária zorganizovala tiež študijnú návštevu pre poslancov Európskeho parlamentu do sídla agentúry, aby sa mohli dozvedieť viac o jej práci.
Bezpečná práca v odvetví veternej energie
Odvetvie veternej energie sa rozrastá, ale
ako je to s bezpečnosťou zamestnancov, ktorí v ňom pracujú?
Ako príklady rizík v tomto odvetví možno uviesť škodlivé látky, ale aj prácu vo výškach. Tieto riziká môžu byť ešte vyššie v dôsledku náročných podmienok, ako je napr. extrémne počasie. V správe zverejnenej EU-OSHA sú uvedené podrobné informácie o rizikách v oblasti BOZP a ich prevencii počas rôznych fáz životného cyklu veterných turbín. Zvažujú sa v nej aj problémy, ktoré sa v budú musieť riešiť v budúcnosti. Informácie uvedené v správe potvrdzuje aj elektronický informačný leták ponúkajúci prehľad týchto otázok, ako aj kontrolný zoznam, v ktorom sú vymedzené spoločné nebezpečenstvá a preventívne opatrenia pre veterné elektrárne na zemi a na mori.
Na webovej stránke agentúry sú zverejnené ďalšie publikácie (v anglickom jazyku), a to správa agentúry o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v odvetví veternej energie, elektronický informačný leták a praktický kontrolný zoznam na identifikáciu nebezpečenstiev v odvetví veternej energie.
Diskusia o rizikách toxicity na reprodukciu
Na pracoviskách sa možno stretnúť
s rôznymi nebezpečenstvami ovplyvňujúcimi reprodukciu,
pričom nejde iba o chemikálie, ale aj o fyzikálne, biologické, ergonomické a iné faktory. Zatiaľ čo otázka reprodukčných rizík s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.